Quy hoạch đô thị và nông thôn phải đồng bộ, gắn kết chặt chẽ

Chiều 20-6, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe tờ trình và báo cáo dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Trình bày tờ trình dự thảo luật, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, qua 14 năm thi hành Luật Quy hoạch đô thị, 9 năm thi hành Luật Xây dựng, cùng với những yêu cầu mới của thực tiễn phát triển đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Do đó, việc xây dựng dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn là cần thiết.

Dự thảo luật gồm 6 chương, 65 điều, bám sát và thể hiện rõ 3 nhóm chính sách. Trong đó, chính sách hoàn thiện các quy định về hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn. Chính sách hoàn thiện các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn; hoàn thiện các quy định về lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch, nguồn kinh phí và các quy định có liên quan khác nhằm nâng cao chất lượng, tính khả thi của quy hoạch đô thị và nông thôn, quyền được tiếp cận, cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị và nông thôn.

8974faec5335f06ba924.jpg
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trình bày tờ trình. Ảnh: VIẾT CHUNG

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành luật. Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế đề nghị, cần làm rõ mối quan hệ giữa các loại quy hoạch trong hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn.

886c08b6f451570f0e40.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, chiều 20-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cùng với đó, làm rõ mối quan hệ của các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn với các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, nguyên tắc, căn cứ lập và điều chỉnh các quy hoạch.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát nội dung các khái niệm cơ bản như “đô thị”, “nông thôn”, bảo đảm định hướng gắn kết giữa đô thị và nông thôn và phù hợp với thực tiễn có sự đan xen giữa đô thị và nông thôn.

Ngoài ra, cần nghiên cứu, rà soát làm rõ các trường hợp liên quan đến phạm vi ranh giới và địa giới hành chính khi lập quy hoạch đô thị và nông thôn.

Tin cùng chuyên mục