Quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc

Hỏi: Tôi làm đơn xin nghỉ việc và nhận được quyết định nghỉ việc từ ngày 1-9-2006. Tính ra, tôi đã công tác tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM được 2 năm 7 tháng, nhưng tôi không được nhận trợ cấp thôi việc theo quy định của Bộ luật Lao động. Tôi cũng không được nhận tiền lương của tháng 8-2006 và tiền thưởng lễ 2-9-2006. Nhà trường trả lời: Chỉ những giáo viên làm việc trên 5 năm mới có trợ cấp thôi việc, như thế có đúng luật không? (P.H. – Q.Tân Phú)

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 63 Bộ luật Lao động (đã sửa đổi, bổ sung năm 2002), chế độ tiền thưởng có thể được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế trả thưởng của đơn vị. Vì vậy, ông H. căn cứ vào các văn bản này để đối chiếu với trường hợp của mình có được hưởng chế độ tiền thưởng của nhà trường hay không.

- Theo quy định tại Điều 43 Bộ luật Lao động thì trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Vì vậy, trường hợp ông chấm dứt HĐLĐ với nhà trường thì hai bên phải thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên. Nếu ông chưa nhận tiền lương cho những ngày làm việc trước khi HĐLĐ chấm dứt thì nhà trường phải thanh toán đầy đủ tiền lương cho những ngày làm việc đó.

- Theo hướng dẫn tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22-9-2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì người lao động nghỉ việc được trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động khi thuộc các trường hợp sau:

+ Chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật theo Điều 36 Bộ luật Lao động.
+ Người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật theo Điều 37 Bộ luật Lao động.
+ Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật theo các điểm a, c, d, đ khoản 1, Điều 38 và điểm c, khoản 1, Điều 85 của Bộ luật Lao động.

+ Người lao động không trở lại làm việc khi người sử dụng lao động chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật theo khoản 1, Điều 41 Bộ luật Lao động.

Căn cứ quy định trên, nếu ông H. thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ với nhà trường theo quy định tại khoản 3, Điều 36 Bộ luật Lao động thì được trợ cấp thôi việc khi nghỉ việc

Các tin, bài viết khác