Ra ngõ gặp ba người...

Hạ Văn là thư sinh, nổi tiếng là mọt sách, ai cũng nghĩ sau này Hạ Văn sẽ nên người nhưng chỉ thấy nhà của Hạ Văn ngày một thêm chất đầy sách mà chả thấy Hạ Văn làm được việc gì to tát.

Cũng may cha mẹ Hạ Văn có nhà ở mặt phố, chuyên buôn bán đồ cổ nên giàu có, nuôi được Hạ Văn ăn học, lại cho tiền Hạ Văn mua sách, giao du bạn bè trong Nam ngoài Bắc. Bố mẹ Hạ Văn đã nhiều lần chạy chọt cho Hạ Văn đi làm, toàn những chỗ sang trọng, an nhàn, nhiều bổng lộc nhưng đi làm được mươi hôm đã thấy Hạ Văn bỏ việc, hỏi tại làm sao thì Hạ Văn bảo rằng muốn làm được việc lớn nhưng họ không biết dùng người nên bỏ việc.

Minh họa: A.Dũng

Ra ngõ gặp ba người...

Tác giả: Vũ Đảm
Đọc truyện: Đình Dư
Thực hiện: Minh Sĩ

Các tin, bài viết khác