Chữ và nghĩa

Rất... bội thu

Trong một chương trình thời sự về văn hóa - nghệ thuật thế giới, một MC của đài truyền hình đã dẫn chương trình như sau: “Liên hoan phim Cannes năm nay đã rất bội thu”. Bội thu là một từ Hán Việt, vì vậy nếu đã dùng bội thu thì phải bỏ chữ rất.

Chữ rất có thể dùng trong nhiều trường hợp để nhấn mạnh như : rất đẹp, rất hay, rất thích, rất vui… Tiếng Việt rất đa dạng, nhất là trong sự kết hợp giữa từ Hán Việt và thuần Việt. Thiết nghĩ những người dẫn chương trình cần chú ý để bạn đọc hiểu đúng nghĩa hơn khi xem một bản tin.

D.T.

Các tin, bài viết khác