Sa thải đúng theo quy định

- Ông Nguyễn Ngọc Khoa khiếu nại: Xí nghiệp ISAMCO đã thực hiện bình xét thi đua không đúng, cắt lương vô cớ và sa thải ông không có lý do chính đáng...

Ông Nguyễn Ngọc Linh, Giám đốc Xí nghiệp Công nghiệp và Dịch vụ ô tô (XN ISAMCO) trả lời: Căn cứ Luật Lao động và nội quy lao động của Tổng Công ty (TCT), XN ISAMCO và TCT Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO) đã mời ông Nguyễn Ngọc Khoa (cùng cha mẹ của ông Khoa) đến XN trực tiếp giải quyết từng vấn đề mà ông Khoa khiếu nại.

Về việc ông Khoa cho rằng “XN ISAMCO chèn ép trong bình bầu xếp loại thi đua, dẫn tới việc ông Khoa bị xếp loại C cả năm là không đúng”. Trong tháng 5-2007, ông Khoa đã có hành vi thô lỗ, gây gổ đánh nhau trong giờ làm việc (có biên bản ghi nhận đầy đủ vụ việc này) nên bị xếp loại B của tháng. Sau đó, đến tháng 9-2007, ông Khoa làm việc không tích cực, không có trách nhiệm với công việc làm ảnh hưởng đến năng suất lao động chung của tổ nên bị xếp loại B. Ngoài ra ông Khoa cũng không chịu học bổ túc văn hóa (TCT đài thọ 100% kinh phí học tập) theo thỏa ước lao động tập thể của TCT. Việc này thể hiện sự xem thường tổ chức, xem thường kỷ luật của đơn vị.

Tiếp đến tháng 12-2007, ông Khoa lại bị xếp loại B do vi phạm nội quy lao động: không hoàn thành nhiệm vụ và XN đã nhắc nhở nhưng không chấp hành quy định.

Về việc “không phát tiền thưởng tết năm 2007”: XN ISAMCO đã phát tận tay người lao động, nhưng ông Khoa không muốn nhận và đã ghi xác nhận “không lãnh” số tiền hơn 4,1 triệu đồng, chứ không phải bị áp chế không phát. Sau đó, XN vẫn đề nghị ông Khoa nhận số tiền thưởng này, vì nó là tiền thưởng của cá nhân sau 1 năm làm việc nhưng ông không chịu nhận là lý do riêng của ông, chứ không có chuyện “áp chế không phát” như khiếu nại. Việc XN không trả lương tháng 3-2008 là do ông Khoa đi làm trễ, nghỉ 2 ngày không phép, suốt tuần không chịu làm việc nên tổ đã giữ lại lương tuần 2 của ông là 448.000 đồng.

Riêng về nội dung khiếu nại “sa thải công nhân thiếu lý do chính đáng”, TCT dựa trên những căn cứ pháp lý và nội quy lao động của TCT là “bỏ việc quá 5 ngày trong 1 tháng sẽ bị sa thải”. Ông Khoa vi phạm quy định này nên bị sa thải là hoàn toàn có căn cứ, đúng luật pháp. Về việc “trả tiền trợ cấp không thỏa đáng”, TCT căn cứ vào Luật Lao động, theo đó, người lao động làm việc từ 12 tháng trở lên, khi nghỉ việc sẽ được hưởng trợ cấp mỗi năm nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương nếu có. Ông Khoa làm việc 8 năm, hệ số lương 2,92. TCT trả trợ cấp nghỉ việc cho ông Khoa theo cách tính: (2,92 x 540.000 x 8 năm)/2 = 6.307.200 đồng. 

M.N.

Các tin, bài viết khác