Sabeco đặt mục tiêu tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 35%

Ngày 18-4-2017, SABECO tổ chức Đại hội  đồng cổ đông thường niên để báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty.

Theo báo cáo, Tổng sản lượng tiêu thụ bia các loại đạt 1,647 tỷ lít, vượt 6,9% so với kế hoạch 2016 và tăng trưởng 8,3% so với cùng kỳ (trong đó sản phẩm thương hiệu Bia Sài Gòn 1,590 tỷ lít, tăng 124 triệu lít so với cùng kỳ, tương đương mức tăng trưởng 8,5%).

Chỉ tiêu nộp Ngân sách hợp nhất đến các công ty con đạt 8.782 tỷ đồng và tính toàn hệ thống SABECO ước đạt 16.500 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 dự kiến thực hiện là 30%, bằng với kế hoạch năm 2016.

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, năm 2017, HĐQT SABECO tiếp tục đặt ra những mục tiêu tăng trưởng bền vững để tạo động lực cho tiến trình phát triển dài hạn của SABECO, với các mục tiêu cụ thể như:

- Sản lượng mục tiêu Bia các loại: 1,703 tỷ  lít, tăng 3,4% so với 2016. (Sản phẩm thương hiệu Bia Sài Gòn: 1,664 tỷ lít, tăng 4,7% so với 2016).

- Tổng doanh thu hợp nhất: 34.471 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 5.719 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 4.703 tỷ đồng.

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 35%.

- Nộp ngân sách hợp nhất: 9.262 tỷ đồng.

Để biết thêm chi tiết: www.biasaigon.com.vnwww.sabeco.com.vn

Q.B.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Tính đến 8 giờ ngày 29-10-2020 đã có 44.741.165 ca xác nhận mắc Covid-19, có 1.178.535 ca tử vong trên thế giới (Mỹ: 9.119.795 ca mắc, 233.130 tử vong; Ấn Độ: 8.038.765 ca mắc, 120.563 ca tử vong; Brazil: 5.469.755 ca mắc, 158.468 ca tử vong; Nga: 1.563.976 ca mắc, 26.935 ca tử vong). Tại Việt Nam, có 1.173 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 1.062 ca đã được chữa khỏi, 35 ca tử vong.