Sập và... xây!?

- Tui đố ông: Giữa sập và xây, cái nào quan trọng hơn?

- Nhưng… sập gì, và... xây gì?

- Cầu! Cụ thể là những cây cầu ở đồng bằng sông Cửu Long.

- Ái chà! Sập quan trọng hơn chứ? Vì cầu mà sập thì… lấy gì mà đi?

- Nhưng nếu xây mãi mà vẫn chưa xong thì cũng… lấy gì mà đi?

- Ậy, nếu đi không được thì… dân chịu khó bắc thêm cái thang mà đi, như cầu Định Thành ở Bạc Liêu…

- Nghe nói cầu Ninh Quới ở Bạc Liêu, cầu Huỳnh Thúc Kháng ở Cà Mau cũng thuộc dạng cầu… dần xây?

- Xây dần dần cũng còn là… có xây. Chỉ riêng ở ĐBSCL thôi, đã có hàng trăm cây cầu đã xuống cấp, rệu rã nhưng không được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, có thể sập bất cứ lúc nào. Thế mới ghê!

- Nói chung thì… sập cũng… chết, mà… dần xây cũng… ngáp ngáp… 

BA THỢ XÂY

Các tin, bài viết khác