Sạt lở “bủa vây” Đồng Bằng Sông Cửu Long

Sạt lở “bủa vây” Đồng Bằng Sông Cửu Long

Sạt lở "bủa vây" Đồng Bằng Sông Cửu Long ảnh 1
Sạt lở "bủa vây" Đồng Bằng Sông Cửu Long ảnh 2
Sạt lở "bủa vây" Đồng Bằng Sông Cửu Long ảnh 3
Sạt lở "bủa vây" Đồng Bằng Sông Cửu Long ảnh 4
Sạt lở "bủa vây" Đồng Bằng Sông Cửu Long ảnh 5
Sạt lở "bủa vây" Đồng Bằng Sông Cửu Long ảnh 6
Sạt lở "bủa vây" Đồng Bằng Sông Cửu Long ảnh 7
Sạt lở "bủa vây" Đồng Bằng Sông Cửu Long ảnh 8
Sạt lở "bủa vây" Đồng Bằng Sông Cửu Long ảnh 9
Sạt lở "bủa vây" Đồng Bằng Sông Cửu Long ảnh 10
Sạt lở "bủa vây" Đồng Bằng Sông Cửu Long ảnh 11

TRUNG THU, infographic: HỮU VI, MINH THƯ

Các tin, bài viết khác

" />