Sau 1-1-2008, “giấy trắng” vẫn còn giá trị pháp lý

- Bà Lê Thị Thủy ngụ ở đường Nguyễn Trãi (P3 Q5 TPHCM) hỏi: Năm 1980 bà mua nhà hóa giá và đã được cấp giấy chủ quyền nhà (giấy trắng). Vậy giấy này có còn giá trị pháp lý từ ngày 1-1-2008 trở đi?

Bà Nguyễn Minh Trang, Trưởng Phòng Cấp chủ quyền nhà đất - Sở Xây dựng TP (ảnh) trả lời:

Tại Điều 66 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), thu hồi đất, thực hiện QSDĐ, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai quy định: “Kể từ ngày 1-1-2008, người sử dụng đất (SDĐ) phải có Giấy chứng nhận mới được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho QSDĐ; thế chấp, góp vốn bằng QSDĐ...”. Theo nội dung trên, từ 1-1-2008 trở đi, người SDĐ kể cả đất ở phải có giấy chứng nhận QSDĐ (theo Luật Đất đai) hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất ở (theo Luật Nhà ở) mới thực hiện quyền giao dịch của mình.

Tuy nhiên các loại giấy tờ có nội dung công nhận QSHNƠ-QSDĐƠ được cơ quan có thẩm quyền cấp trước hoặc sau ngày 30-4-1975 (khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Quyết định 54 ngày 30-3-2007 của UBNDTP) vẫn còn giá trị pháp lý để làm cơ sở cho chủ sở hữu cấp đổi giấy chứng nhận mới.

Trường hợp của bà, từ nay đến cuối năm 2007, nếu bà chưa có nhu cầu giao dịch nhà đất thì không nhất thiết phải đổi liền (không giới hạn thời gian) vì giấy trắng vẫn còn giá trị pháp lý. Sau ngày 1-1-2008, khi nào có nhu cầu giao dịch nhà đất bà mang giấy trắng đến cơ quan cấp giấy theo thẩm quyền để được cấp đổi sang giấy chứng nhận mới.

Q.H.

Các tin, bài viết khác