Sau khi sáp nhập, thủ phủ tỉnh Ninh Bình dự kiến lấy tên TP Hoa Lư

Theo lộ trình, đến năm 2025, tỉnh Ninh Bình sẽ hoàn thành việc hợp nhất TP Ninh Bình và huyện Hoa Lư với định hướng là "Đô thị cố đô - Di sản thiên niên kỷ", dựa trên nền tảng giá trị văn hóa - lịch sử của cố đô Hoa Lư và các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Tràng An.

Thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy Ninh Bình về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025, huyện Hoa Lư và TP Ninh Bình sẽ được sáp nhập thành đơn vị hành chính thành phố mới, dự kiến lấy tên là TP Hoa Lư.

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, theo lộ trình, đến năm 2025, tỉnh Ninh Bình sẽ hoàn thành việc hợp nhất TP Ninh Bình và huyện Hoa Lư với định hướng là "Đô thị cố đô - Di sản thiên niên kỷ", dựa trên nền tảng giá trị văn hóa - lịch sử của cố đô Hoa Lư và các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Tràng An. Đồng thời hoàn thiện các tiêu chí công nhận đơn vị hành chính mới sau sáp nhập (TP Hoa Lư) là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Ninh Bình, có vị thế trung tâm du lịch vùng và quốc gia, mang giá trị toàn cầu, là trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa, kinh tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, dịch vụ chất lượng cao, đầu mối hợp tác quốc tế của tỉnh Ninh Bình.

2.jpg
TP Ninh Bình sau khi sáp nhập với huyện Hoa Lư sẽ dự kiến có tên gọi TP Hoa Lư

Hiện nay, UBND tỉnh Ninh Bình đã giao cho TP Ninh Bình chủ trì phối hợp với huyện Hoa Lư xây dựng ngay đề án phân loại đô thị. Đồng thời, tỉnh giao TP Ninh Bình chủ trì lập đề án xây dựng và phát triển "TP Hoa Lư", trên cơ sở đó bố trí nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo các tiêu chí đô thị loại II, hướng tới xây dựng đô thị loại I.

5.jpg
Danh thắng Tràng An

Ngày 7-2-2007, TP Ninh Bình được thành lập theo Nghị định 19/2007/NĐ-CP của Chính phủ trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên với dân số và các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc của thị xã Ninh Bình.

Tin cùng chuyên mục