SCB sẽ phát hành 1.400 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

(SGĐTTC) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đang xin ý kiến cổ đông phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (TPCD) lần 1 năm 2007. Nếu được thông qua, SCB phát hành 1.183.333 TPCĐ với tổng mệnh giá 1.400 tỷ đồng cho 3 đối tượng: 1.200 tỷ đồng TPCĐ với giá 1.200.000 đồng/TPCĐ cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6:5 (sở hữu 6 CP mua thêm 5 TPCĐ), 155 tỷ đồng TPCĐ cho cán bộ công nhân viên SCB và các đối tượng đặc biệt theo chính sách của hội đồng quản trị với giá 1.500.000 đồng/TPCĐ; còn lại 45 tỷ đồng TPCĐ dành cho khách hàng gửi tiền có số dư tiền gửi duy trì ổn định từ 5 tỷ đồng trở lên với giá 3 triệu đồng/TPCĐ.

TPCĐ được phát hành dưới hình thức ghi sổ có ghi danh với kỳ hạn 13 tháng, lãi suất cố định lĩnh lãi cuối kỳ 8,5%/13 tháng. Tổng vốn và lãi của 1 TPCĐ (bất kỳ loại mệnh giá nào) sẽ được chuyển đổi thành 1 CP mệnh giá 1 triệu đồng vào ngày đáo hạn TPCĐ.

Dịu Ngân

  • Thời gian chuyển nhượng cổ phiếu MB tối đa 10 ngày

(SGĐTTC) - Ngân hàng Quân Đội (MB) vừa ban hành quy chế quản lý cổ phần, cổ phiếu với nhiều cải tiến trong thủ tục chuyển nhượng vốn cổ phần. Theo đó, thủ tục và mẫu biểu chuyển nhượng cổ phần được thiết kế một cách rất đơn giản. Bộ phận chuyên trách việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ chuyển nhượng cổ phần cũng vừa được thành lập tại trụ sở. Tùy theo yêu cầu thực tế, bộ phận này sẽ được triển khai tại một số chi nhánh của MB.

Hồ sơ chuyển nhượng đối với cổ đông cá nhân gồm đơn đăng ký chuyển nhượng (theo mẫu) và bản sao CMND hai bên. Cổ đông được quyền tách nhỏ hoặc gộp cổ phiếu khi chuyển nhượng. MB nhận hồ sơ chuyển nhượng trong tất cả các ngày làm việc, từ ngày nhận hồ sơ đến ngày trả cổ phiếu tối đa 10 ngày làm việc.

M.Th

  • DaiABank sẽ tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng

(SGĐTTC) - Tại đại hội thường niên của Ngân hàng TMCP Đại Á (DaiABank), toàn bộ cổ đông đã nhất trí chủ trương tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng hiện nay lên 1.000 tỷ đồng cuối năm 2007.

Việc tăng vốn sẽ được DaiABank mở rộng mạng lưới hoạt động phủ khắp địa bàn tỉnh và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, phát triển các hoạt động dịch vụ ngân hàng, chuẩn bị nguồn nhân lực năng động … Theo kế hoạch dự kiến từ nay đến năm 2010, vốn điều lệ của DaiABank sẽ đạt 3.000 tỷ đồng đáp ứng yêu cầu lộ trình tăng vốn của NHNN.

T. Nguyễn

Các tin, bài viết khác