Sẽ bắt buộc dán nhãn tiết kiệm năng lượng trên sản phẩm gia dụng

Tới đây, một số sản phẩm sử dụng năng lượng đến năm 2010 sẽ bắt buộc phải dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo lộ trình do Bộ Công Thương đưa ra.

Trước mắt sẽ thí điểm đối với đèn huỳnh quang compact, máy điều hòa không khí và tủ lạnh. Đây là nội dung thực hiện chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm của Chính phủ.

Theo các chuyên gia ngành điện, để tạo ra 1 USD tổng sản phẩm quốc nội, VN đang tiêu tốn tới 1,02 kWh điện so với 0,19-0,512 kWh điện của các nước trong khu vực. Tiêu hao năng lượng của VN trong lĩnh vực công nghiệp thường cao hơn từ 2,4-3,6 lần so với các nước trong khu vực. Trong phạm vi các tòa nhà, chỉ số tiêu thụ điện tính trên 1m2 sàn của ta cũng cao hơn từ 30%-50% so với các công trình cùng loại ở các nước châu Á có áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

ANH PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác