Sẽ có nhiều thay đổi về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01,02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông có một số điểm mới đáng chú ý.
Sẽ có nhiều thay đổi về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên. ẢNH: QUANG PHÚC
Sẽ có nhiều thay đổi về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên. ẢNH: QUANG PHÚC

Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01,02,03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông để lấy ý kiến rộng rãi. Dự thảo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông có một số điểm mới đáng chú ý.

Thứ nhất, bỏ quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN theo hạng. Cụ thể, chỉ quy định 1 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN chung đối với các hạng giáo viên (không yêu cầu từng hạnh như hiện hành). Giáo viên đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN của cấp học đang giảng dạy trước ngày chương trình bồi dưỡng mới (triển khai Nghị định số 89/2021/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành thì không phải bổ sung chứng chỉ theo quy định mới.

Giáo viên mới tuyển dụng và giáo viên đã được bổ nhiệm nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN phù hợp với cấp học đang giảng dạy sẽ được cử tham gia khóa bồi dưỡng và lấy chứng chỉ trong một khoảng thời gian xác định để bảo đảm đạt các tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Khi chuyển từ hạng CDNN cũ sang hạng CDNN mới không yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN.

Thứ hai, bỏ quy định tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông ở từng hạng CDNN. Nhiều ý kiến cho rằng, việc phân chia đạo đức nhà giáo theo hạng như hiện hành là không phù hợp và không cần thiết. Bởi lẽ, mọi giáo viên ở bất kỳ hạng nào, có thâm niên nhiều hay ít, ở bất cứ cơ sở giáo dục nào cũng phải bảo đảm có chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp và đạo đức nhà giáo nói riêng. Giống như đạo đức xã hội là chuẩn mực chung, phải là giá trị phổ quát cho mọi người, do đó không nên tách ra để xếp hạng một cách máy móc theo từng loại. Do đó, Bộ GDĐT dự kiến bỏ quy định tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp ở từng hạng CDNN và bổ sung quy định đạo đức nghề nghiệp chung cho giáo viên ở tất cả các hạng.

Sẽ có nhiều thay đổi về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên ảnh 1 Việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông thời gian qua có nhiều vướng mắc. ẢNH: QUANG PHÚC

Thứ ba, không yêu cầu giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ. Bộ GD-ĐT cho rằng,  mục tiêu của giáo dục tiểu học là nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, năng lực của học sinh; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học THCS. Mục tiêu của giáo dục THCS là nhằm củng cố và phát triển kết quả của giáo dục tiểu học; bảo đảm cho học sinh có học vấn phổ thông nền tảng, hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học THPT hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp. Như vậy, với yêu cầu giảng dạy, cung cấp các kiến thức cơ bản và nền tảng, việc quy định giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng I phải có trình độ thạc sĩ là không cần thiết.

Thứ tư, giáo viên được xếp lương tương ứng với hạng CDNN được bổ nhiệm.  Khi bổ nhiệm từ hạng cũ sang hạng mới tương ứng chỉ xét 2 tiêu chuẩn: trình độ đào tạo và thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề; không yêu cầu giáo viên phải có minh chứng của các tiêu chuẩn khác. Trường hợp giáo viên chưa đạt tiêu chuẩn của hạng tương ứng (trình độ đào tạo và thời gian giữ hạng) thì giữ nguyên mã số, hệ số lương hiện hưởng, không bổ nhiệm hạng thấp hơn liền kề.

Đối với giáo viên phổ thông: giữ nguyên thời gian giữ hạng III là từ 9 năm trở lên.

Đối với giáo viên mầm non: điều chỉnh thời gian giữ hạng III từ 9 năm thành 3 năm trở lên, điều chỉnh thời gian giữ hạng II từ 6 năm thành 9 năm trở lên.

Bộ GD-ĐT cho rằng, dự kiến sửa đổi, bổ sung như trên sẽ giúp cho công tác bổ nhiệm, xếp lương được thực hiện đơn giản hơn, tránh phát sinh việc yêu cầu giáo viên cung cấp nhiều minh chứng không cần thiết. Đồng thời, khắc phục được vướng mắc trong việc xếp lương giáo viên mầm non và không có trường hợp giáo viên tiểu học, THCS mới tuyển dụng đang giữ hệ số lương 2,34, 2,67, 3,00 được bổ nhiệm hạng II và chuyển xếp vào hệ số lương 4,00. Bảo đảm thống nhất về quy định thời gian giữ hạng giữa các cấp học và quy định của Bộ Nội vụ về thời gian giữ ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính.

Thứ năm, giáo viên mầm non, phổ thông không cần nộp minh chứng đã thực hiện công việc của hạng khi thực hiện bổ nhiệm từ hạng CDNN cũ sang hạng CDNN mới.

Theo Bộ GD-ĐT, trong quá trình thực hiện rà soát, sửa đổi các Thông tư 01-04, Bộ GD-ĐT đã tổ chức lấy ý kiến của hơn 466.000 giáo viên mầm non, phổ thông về một số nội dung định hướng sửa đổi, bổ sung. Ý kiến đóng góp của giáo viên là căn cứ quan trọng để xác định phương án sửa đổi, bổ sung phù hợp, bảo đảm quyền lợi của đội ngũ trên nguyên tắc tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan. Các nội dung dự kiến điều chỉnh, bổ sung nói trên cũng đã được đa số giáo viên mầm non, phổ thông đồng thuận. Đồng thời, Bộ GD-ĐT cũng đã xin ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên theo CDNN.

Bộ GD-ĐT tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện dự thảo. Mục tiêu là góp phần phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 29 của Đảng; tháo gỡ được những vướng mắc nảy sinh trong việc bổ nhiệm CDNN và xếp lương tại địa phương trong thời gian qua, giúp ổn định công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ và để đội ngũ giáo viên an tâm công tác, tập trung triển khai chương trình giáo dục đạt hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục