Từ phản ánh của Báo SGGP

Sở Xây dựng đề nghị Sở Công nghiệp phối hợp xử lý

Báo SGGP 29-11-2007 đã có bài “Những ngôi nhà trước mũi tử thần” phản ánh sự ảnh hưởng của các hiện tượng phóng điện, nhiễm từ đến sự an toàn của hàng trăm hộ dân ở khu vực quận 6, 12, Tân Phú, Bình Tân sống dưới lưới truyền tải điện.

Nhằm đảm bảo cuộc sống và tính mạng của người dân các khu vực trên, Sở Xây dựng TPHCM vừa có công văn đề nghị Sở Công nghiệp, với vai trò là đơn vị quản lý chuyên môn cần làm rõ và có ý kiến chuyên môn để phối hợp xử lý và tham mưu cho UBNDTP xem xét chỉ đạo giải quyết tình trạng ảnh hưởng của điện trường đối với các hộ dân.

T.Hà

Các tin, bài viết khác