Sớm triển khai Luật Đất đai 2024

Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng vừa cho biết, nhằm sớm đưa các chính sách mới của Luật Đất đai 2024 vào thực tiễn, sở đang triển khai hàng loạt nội dung.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, vấn đề ưu tiên hàng đầu là Sở TN-MT đang chủ trì, phối hợp các sở ngành, UBND quận huyện và TP Thủ Đức dự thảo sửa đổi, bổ sung về bảng giá đất trên địa bàn TPHCM áp dụng từ ngày 1-8-2024 đến trước ngày 1-1-2026.

Tiếp theo, kiến nghị Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND TPHCM ban hành quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TPHCM. Đối với việc thành lập Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể cấp huyện, đề nghị UBND quận huyện và TP Thủ Đức tổng kết việc thực hiện công tác xác định giá đất đã thực hiện trước đây gửi về Sở TN-MT. Phấn đấu thành lập Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể cấp huyện trước ngày 1-8 tới.

Bên cạnh đó, Sở TN-MT cũng chủ trì, phối hợp các sở ngành tham mưu UBND TPHCM ban hành quy định về các yếu tố khác hình thành doanh thu, các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trước ngày 30-9-2024.

Về việc xác định giá đất, Sở TN-MT chủ trì, phối hợp các sở ngành hoàn chỉnh 36 hồ sơ phương án giá đất (theo phương pháp thặng dư) trình Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố thẩm định, dự kiến UBND TPHCM sẽ phê duyệt trong năm 2024. Tiếp đó, sẽ tổng hợp 70 hồ sơ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để gửi Cục Thuế thành phố thu tiền thuê đất theo quy định…

Tin cùng chuyên mục