Sửa đổi, bổ sung nhiều loại hình bảo hiểm nông nghiệp

Sau khi bàn với Bộ NN-PTNT về những điều chỉnh chính sách thực hiện bảo hiểm nông nghiệp theo hướng có lợi nhất để nông dân tham gia bảo hiểm, mới đây Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2114/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo hiểm nông nghiệp đã ban hành trong Quyết định 3035/QĐ-BTC ngày 16-12-2011.

(SGGP).- Sau khi bàn với Bộ NN-PTNT về những điều chỉnh chính sách thực hiện bảo hiểm nông nghiệp theo hướng có lợi nhất để nông dân tham gia bảo hiểm, mới đây Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2114/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo hiểm nông nghiệp đã ban hành trong Quyết định 3035/QĐ-BTC ngày 16-12-2011.

Theo đó, bên cạnh loại hình thiên tai: bão, lũ, lụt, hạn, rét đậm, rét hại, sương giá, sóng thần, xâm nhập mặn sẽ được bảo hiểm thì quy định mới đã bổ sung thêm 2 hiện tượng thiên tai nữa là dông và lốc xoáy. Đồng thời, bổ sung thêm là bệnh bạc lá và sâu đục thân vào danh sách cần hỗ trợ bảo hiểm, bên cạnh các rủi ro như bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen, đạo ôn và rầy nâu.

Tương tự, về điều kiện bảo hiểm đối với các loại vật nuôi, theo quy định mới không còn giữ điều kiện số lượng trâu, bò, heo thịt, gà… phải đạt 30% số lượng vật nuôi trong xã như trước nhằm tạo điều kiện cho tất cả hộ nông dân, cá nhân chăn nuôi gia súc, gia cầm đều có thể được tham gia bảo hiểm nông nghiệp khi có nhu cầu. Về bảo hiểm đối với tôm, cá theo quy định mới không bắt buộc người tham gia phải cam kết bảo hiểm toàn bộ cơ sở nuôi trồng thuộc quyền quản lý, sử dụng của mình trên cùng một địa bàn xã, mà có thể lựa chọn một hoặc một số cơ sở nuôi trồng để tham gia.

Ngoài ra, quy định mới còn đưa ra nhiều nội dung sửa đổi, áp dụng các mức hỗ trợ và tiêu chí khác theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nông dân.

Ph.Văn

Tin cùng chuyên mục