Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức

Sáng 2-3, Quốc hội khoá XV đã khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 4 tại Nhà Quốc hội để kiện toàn công tác nhân sự Chủ tịch nước. Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu kín, với đại đa số tán thành, Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Có 487/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 98,38% tổng số đại biểu Quốc hội.

Tin cùng chuyên mục