Tăng cường kiểm tra, xử lý cán bộ đùn đẩy trách nhiệm

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong xử lý công việc và thực thi nhiệm vụ.

Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định.

Cùng với đó, tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị định 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, xây dựng môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm trong thực hiện trách nhiệm công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nội vụ TPHCM tăng cường kiểm tra công vụ, kịp thời tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, những việc không được làm; vi phạm pháp luật khi thi hành công vụ.

* UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng TPHCM, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm về trật tự xây dựng, chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

Việc tổ chức thực hiện công tác quản lý về trật tự xây dựng gắn với kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xây dựng, nhất là công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cấp giấy phép xây dựng; kiểm tra, giám sát việc quản lý, xử lý đối với các trường hợp xây dựng chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ thành căn hộ cho thuê, chia nhỏ nhà ở riêng lẻ thành nhiều căn để bán hoặc cho thuê.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm về xây dựng, trật tự xây dựng.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện được giao rà soát, bố trí số lượng công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự xây dựng phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục