Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở các doanh nghiệp

SGGPO
Ngày 12-8, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở các doanh nghiệp

Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đồng chí Nguyễn Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Công thương đến dự đại hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy TPHCM, đoàn thể Thành phố và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM.

Góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng của Thành phố

Báo cáo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Thơ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM, cho biết: Giai đoạn 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy TPHCM, sự quyết tâm phấn đấu của toàn Đảng bộ, các chỉ tiêu đề ra cơ bản đạt, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của thành phố. Nhiều doanh nghiệp trong Khối tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp về tổ chức, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chiến lược phát triển của doanh nghiệp, đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, ổn định và phát triển; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các chỉ tiêu chủ yếu về đầu tư phát triển, nộp ngân sách, lợi nhuận, thu nhập cán bộ, công nhân viên, người lao động đều tăng, góp phần thực hiện Chương trình đột phá của Thành ủy TPHCM về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố, đáp ứng yêu cầu hội nhập. 

Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở các doanh nghiệp ảnh 1 Đồng chí Tô Thị Bích Châu tặng hoa chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm then chốt, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ kết nạp 2.311 đảng viên, đạt 107,49% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đề ra.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực; nhận thức và hành động thực tiễn của cán bộ, đảng viên tốt hơn, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nền nếp, góp phần ổn định tư tưởng chính trị, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động tích cực tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Qua đó nâng cao uy tín của tổ chức đảng ở doanh nghiệp cũng như uy tín của cán bộ, đảng viên.

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Tô Thị Bích Châu biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM và toàn thể cán bộ, đảng viên đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành trong thời gian qua. “Một số chỉ tiêu nhiệm vụ đạt và vượt so với Nghị quyết nhiệm kỳ đặt ra đã nói lên sự cố gắng vươn lên của Đảng bộ Khối trong điều kiện, bối cảnh đất nước và TPHCM còn nhiều khó khăn”, đồng chí Tô Thị Bích Châu nhận xét.

Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở các doanh nghiệp ảnh 2 Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025

Trong những năm tới, TPHCM tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng, môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện sẽ có tác động tích cực, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, TPHCM cũng trong thời gian khó khăn, vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch Covid-19. Do vậy, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối giai đoạn 2020-2025 sẽ nặng nề, đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi các nội dung đại hội đề ra. Đồng chí Tô Thị Bích Châu đề nghị trong nhiệm kỳ tới cần tăng cường xây dựng Đảng bộ Khối và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở các doanh nghiệp nói chung, trong đó đặc biệt là các doanh nghiệp cổ phần vốn nhà nước không chi phối, để phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng. “Tiếng nói của cấp ủy cơ sở, của đảng viên phải đi liền với uy tín được thể hiện cụ thể qua sự gương mẫu về đạo đức, lối sống, sáng tạo trong công việc được phân công. Cần phải khẳng định vai trò nòng cốt của đảng viên trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Có như thế, hình ảnh về sự lãnh đạo của các cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Khối và vai trò của cán bộ, đảng viên mới được khẳng định, không bị mờ nhạt trong xu thế cổ phần hóa và tái cơ cấu trong các doanh nghiệp hiện nay”, đồng chí nhấn mạnh.

Ngoài ra, đồng chí Tô Thị Bích Châu đề nghị Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nội dung sinh hoạt Đảng phải phong phú, nhất là tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên; thực hiện tốt Quy định 1374-QĐ/TU của Thành ủy TPHCM về quy trình giải quyết thông tin, phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ

Trong phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Theo đó, mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020-2025 được xác định: “Xây dựng Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát triển nguồn nhân lực, tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường, sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; phát huy dân chủ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của người lao động”.

Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở các doanh nghiệp ảnh 3 Đại diện Thành ủy TPHCM chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM nhiệm kỳ mới

Đại hội thông qua 14 chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện công tác xây dựng Đảng được đặt ra trong nhiệm kỳ mới. Trong đó đáng chú ý là: 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; 95% doanh nghiệp hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hàng năm; 100% doanh nghiệp trong khối nộp ngân sách Nhà nước đúng quy định; lợi nhuận hàng năm của các doanh nghiệp tăng bình quân từ 6% trở lên; thu nhập bình quân trên đầu người hàng năm tăng từ 6% trở lên; 100% các trường hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm, tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp đúng hạn đạt 70% trở lên; 100% các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối có chương trình cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tương đương với cải cách hành chính và Chính quyền điện tử ở TPHCM; phấn đấu hàng năm 100% tổ chức đảng và 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ phát triển 1.000 đảng viên trở lên…

Tại đại hội, các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 9 đồng chí; bầu đồng chí Trần Xuân Điền giữ chức Bí thư Đảng ủy, hai đồng chí Võ Văn Yên và Nguyễn Thành Thơ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM nhiệm kỳ mới.

Thực hiện chương trình chung tay hướng về Biển Đảo, cùng chia sẻ những khó khăn gian khổ với những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, Đại hội thống nhất trong nhiệm kỳ 2020-2025 hỗ trợ xây dựng và trang thiết bị thể dục thể thao Câu lạc bộ Thủy thủ của Hải đội tàu chiến đấu 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân tại xã An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tổng kinh phí dự kiến của công trình là 1,6 tỷ đồng.

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kỷ niệm vô giá từ những lần gặp Bác

“Ngày tôi được gặp Bác, cũng gương mặt này, ánh mắt này Bác đã trìu mến chia kẹo và dặn dò chúng tôi trong nhiều việc”, bà Lê Thị Bích Trâm (87 tuổi, ngụ quận 5, TPHCM) xúc động khi bắt gặp hình ảnh Bác Hồ qua nhiều giai đoạn tại khu trưng bày không gian văn hóa Hồ Chí Minh - được bố trí ở khu vực tiếp khách hàng của Công ty CP Cấp nước Tân Hòa.

Xây dựng Đảng

Đảng viên trẻ với khát khao cống hiến

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các tổ chức Đảng. Việc kết nạp đảng viên từ nguồn học sinh, thanh niên ưu tú đang được các địa phương, cơ quan, đoàn thể, trường học quan tâm. Đây là hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng, bồi dưỡng, tăng cường đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ cho Đảng.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Cao Lãnh

Ngày 17-8, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định đồng chí Trần Trí Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2020-2025.  

Cải cách hành chính

Công an TPHCM hứa tiếp thu kiến nghị “không thu sổ hộ khẩu”

Đối thoại với Công an TPHCM, một số người dân có ý kiến về việc thu hồi sổ hộ khẩu là không cần thiết, gây xáo trộn, khó khăn trong một số thủ tục hành chính khác. Trong khi đó, từ ngày 31-12-2022, sổ hộ khẩu cũng hết hiệu lực sử dụng. Sổ hộ khẩu nên để lại cho người dân làm kỷ niệm, sổ này là tài sản của người dân.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

" />