Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1-1-2022. 

Mức điều chỉnh được nêu rõ: các đối tượng nghỉ hưu trước ngày 1-1-1995 sau khi thực hiện điều chỉnh mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng dưới 2,5 triệu đồng/tháng thì từ ngày 1-1-2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của tháng 12-2021.

Cùng với đó, từ ngày 1-1-2022, tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng đến dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng. 

Nghị định 108/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20-1-2022. Các quy định tại nghị định này được thực hiện từ ngày 1-1-2022.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Đứng chắc chân

Nhiều nhà phân tích thị trường đưa ra dự báo rằng xu hướng giá cả sắp tới sẽ nhích lên. Vậy chuyện này sẽ làm mảng bán lẻ ở xứ mình nở ra hay co lại?

Tin buồn