Tăng thời gian sử dụng GPLX,ca7u hỏi lý thuyết

Cục Đường bộ Việt Nam đang soạn dự thảo quy định mới về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) để trình Bộ GTVT dự kiến ban hành vào cuối tháng 10-2007.
 
Được biết, mục tiêu chung của nhiệm vụ đào tạo, sát hạch, cấp GPLX thời gian tới cần đạt được là đáp ứng nhu cầu học lái xe của người dân, nâng cao chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi và chống mọi biểu hiện tiêu cực trong công tác này. Tinh thần của dự thảo là tập trung vào việc sửa đổi quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, sửa đổi chương trình đào tạo lái xe.

Theo đó, sẽ tập trung nâng cao tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, các biện pháp phối hợp trong quản lý giữa ngành GTVT với các ngành liên quan, nâng cao trách nhiệm của cơ sở đào tạo trong thực hiện hợp đồng đào tạo với người học; chú trọng nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm người lái xe; tăng thời gian đào tạo, điều kiện và thâm niên người học để nâng hạng GPLX ô tô khách hạng D và E...

Đặc biệt quy định mới cũng đề cập đến việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý GPLX, hình thành cơ sở dữ liệu về GPLX thống nhất trong toàn quốc; hình thành cổng thông tin điện tử để phục việc khai thác thông tin của các cơ quan, đơn vị và người dân; đổi mới mẫu GPLX đảm bảo độ bền, tăng cường bảo mật...

NGUYỄN HOÀNG 

Các tin, bài viết khác