Tăng trách nhiệm cung ứng thuốc, chống trục lợi bảo hiểm y tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) với nhiều điểm mới, theo hướng tăng quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Thông tin này được Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam gửi tới báo chí chiều 8-11.

Khám chữa bệnh bằng BHYT. Ảnh: BHXH Việt Nam

Khám chữa bệnh bằng BHYT. Ảnh: BHXH Việt Nam

Theo đó, nghị định này sẽ tăng cường trách nhiệm của các cơ sở khám chữa bệnh trong việc tuân thủ các quy định về mua sắm, đấu thầu để đảm bảo cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế… có chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.

Nghị định cũng quy định các cơ sở khám chữa bệnh phải rà soát, kịp thời ban hành quy trình, hướng dẫn chuyên môn, biện pháp phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; thường xuyên kiểm tra, rà soát, xác minh các chi phí khám chữa bệnh bằng BHYT tăng cao tại cơ sở theo yêu cầu, cảnh báo của cơ quan BHXH.

Nghị định cũng tăng quyền cho các cơ sở khám chữa bệnh BHYT. Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT được cung cấp thông tin kịp thời khi hệ thống thông tin giám định BHYT phát hiện có gia tăng chi phí khám chữa bệnh BHYT cao so với mức chi phí bình quân của cơ sở khám chữa bệnh cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa để kịp thời rà soát, kiểm tra và thực hiện giải pháp điều chỉnh phù hợp.

Tin cùng chuyên mục