Tạo nguồn nhân lực vừa hồng vừa chuyên cho các đơn vị kinh tế đảng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của các doanh nghiệp kinh tế đảng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy TPHCM trong năm qua.

Ngày 12-4, Văn phòng Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh tế Đảng năm 2023 và triển khai công tác năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

6HH01903.JPG
Hội nghị tổng kết hoạt động kinh tế đảng năm 2023 và triển khai công tác năm 2024 do Văn phòng Thành ủy tổ chức

Theo Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Nguyễn Minh Đức, năm 2023, Văn phòng Thành ủy đã tham mưu trình Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM thông qua báo cáo và kết luận về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động kinh tế đảng của Đảng bộ TPHCM để làm cơ sở để định hướng hoạt động kinh tế đảng trong thời gian tiếp theo. Tham mưu triển khai Đề án tổ chức sắp xếp, cơ cấu lại hoạt động kinh tế đảng của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện khảo sát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, góp ý đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp kinh tế đảng để làm cơ sở định hướng, nâng cao hoạt động kinh tế đảng trong thời gian tới. Việc củng cố, kiện toàn nhân sự quản lý tại các đơn vị kinh tế đảng được quan tâm thực hiện; một số đơn vị cơ bản đảm bảo yêu cầu công tác quản lý, điều hành.

6HH01925.JPG
Tổng Biên tập Báo SGGP Tăng Hữu Phong nêu ý kiến tại hội nghị

Các cơ chế, chính sách quản lý kinh tế đảng được hoàn thiện thông qua việc ban hành Quy chế giám sát tài chính các doanh nghiệp có vốn góp của Đảng bộ thành phố; Quy định thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Đảng bộ thành phố. Các doanh nghiệp kinh tế đảng đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, tiếp tục khắc phục các tồn tại, hạn chế theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra và kiểm toán; thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Theo đó, 4/4 doanh nghiệp kinh tế đảng đã hoàn thành kế hoạch năm 2023, duy trì được sự ổn định và phát triển, đóng góp cho ngân sách Đảng bộ thành phố.

6HH01938.JPG
Tổng Biên tập Báo Người Lao động Tô Đình Tuân nêu ý kiến

Dù vậy, công tác nhân sự quản trị của một vài doanh nghiệp, mặc dù đã được quan tâm kiện toàn, nhưng vẫn còn đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu về nhân sự quản lý, điều hành. Việc thực hiện phê duyệt quyết toán, quỹ tiền lương và báo cáo tài chính một số đơn vị còn chậm. Nhiều vụ việc tồn đọng, vướng mắc trong thời gian dài nhưng chưa được tham mưu giải quyết dứt điểm làm ảnh hưởng phần nào đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế đảng.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp kinh tế đảng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy TPHCM đã chia sẻ nhiều cách làm; đồng thời thảo luận, kiến nghị nhiều nội dung, đề xuất Thành ủy TPHCM tháo gỡ.

6HH01983.JPG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của các doanh nghiệp kinh tế đảng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy TPHCM trong năm qua. Về nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các cơ quan báo chí phải thông tin đa chiều, chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa, vận dụng tối đa nền tảng mạng xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

6HH02008.JPG
Dịp này, Văn phòng Thành ủy tặng Giấy khen cho 3 đơn vị và Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM biểu dương 2 đơn vị

Về các đơn vị kinh tế đảng nói chung, đồng chí lưu ý các đơn vị tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Khẩn trương tham mưu thành phố thực hiện nghiêm Nghị quyết 14 và các kết luận của Thành ủy TPHCM liên quan đến nội dung này.

Đồng chí cũng lưu ý lãnh đạo các doanh nghiệp tập trung đánh giá, đưa ra các hình thức, mô hình sản xuất kinh doanh mới phù hợp với tình hình hiện nay; đồng thời tăng cường giáo dục chính trị đạo đức năng lực chuyên môn để tạo nguồn nhân lực vừa hồng, vừa chuyên.

6HH02096.JPG
6HH02116.JPG
Các đơn vị cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2024, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh được giao

Đối với các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, đồng chí Nguyễn Hồ Hải giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp Văn phòng Thành ủy tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hoạt động kinh tế đảng. Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Văn phòng Thành ủy tham mưu giải quyết các tồn tại khó khăn vướng mắc các cơ quan báo chí, trong đó quan tâm đặc biệt đến việc thực hiện việc sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TPHCM đến năm 2025. Riêng Ban Tổ chức Thành ủy được giao quan tâm hỗ trợ công tác quy hoạch đào tạo nhân sự ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Tin cùng chuyên mục