Tạo nguồn phát triển đảng viên qua công tác phòng chống dịch

Qua công tác phòng chống dịch Covid-19, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tin tưởng các đơn vị, địa phương sẽ phát hiện quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển đảng viên, nhằm tạo nhân tố tích cực, góp phần phát huy sức mạnh của Đảng và hệ thống chính trị trong mọi lĩnh vực.

Sáng 12-11, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Chuẩn bị được đội ngũ cán bộ có năng lực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cho biết, 10 năm qua, việc sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ TPHCM được thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên và phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị. Đến nay, Đảng bộ TPHCM đã giảm 738 tổ chức cơ sở Đảng (so với năm 2010).

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cấp ủy được thực hiện có nề nếp; chuẩn bị được đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay và chuẩn bị cho những năm tiếp theo.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm cơ bản khắc phục được tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chạy theo thành tích. Kết quả đánh giá, xếp loại ngày càng thực chất hơn.

Cũng theo đồng chí Lê Thị Thanh Thúy, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng bộ TPHCM được tăng cường và đạt hiệu quả khá tích cực.

Cùng với đó, công tác phát triển đảng viên được chú trọng hơn, đội ngũ đảng viên mới kết nạp có chuyển biến tích cực cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng; công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên được coi trọng.

Tại hội nghị, nhiều cấp ủy tổ chức Đảng đã có tham luận chia sẻ các giải pháp hay về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng tại địa phương, đơn vị.

Tạo nguồn phát triển đảng viên qua công tác phòng chống dịch ảnh 1 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Báo cáo tham luận tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận 5 Nguyễn Mạnh Cường thông tin, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đặc biệt là năm 2021, Ban Thường vụ Quận ủy quận 5 đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, nghiêm túc, quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của cấp trên; thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ với các cấp ủy các cơ sở Đảng, kịp thời thông tin, trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên.

Để làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, củng cố các tổ chức yếu kém, Quận ủy quận 5 tập trung đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, sắp xếp các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát triển đảng viên có chất lượng. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo; chú trọng kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10 Nguyễn Bắc Nam cho biết, thời gian qua, công tác triển khai thực hiện quy hoạch tại quận được thực hiện tập trung, đồng bộ gắn với đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm. Phát huy vai trò của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách cơ sở Đảng trong thực hiện trách nhiệm, giám sát thường xuyên đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện quy hoạch tại cơ sở.

Trong quá trình thực hiện giới thiệu quy hoạch, quận 10 đã cung cấp đến các cơ sở Đảng, cơ quan đơn vị danh sách cán bộ trẻ để tham khảo, nghiên cứu, đưa vào quy hoạch.

“Việc giới thiệu quy hoạch đảm bảo phương châm “động’ và “mở”. Danh sách phê duyệt quy hoạch được công khai, quận cũng chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện để cán bộ, công chức được quy hoạch phấn đấu”, đồng chí Nguyễn Bắc Nam nhấn mạnh.

Tạo nguồn phát triển đảng viên qua công tác phòng chống dịch ảnh 2

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao đổi cùng đại biểu tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Chia sẻ về một số giải pháp đột phá trong lãnh đạo công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong đội ngũ đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM Lê Thị Hồng Nga thông tin, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã cụ thể hóa nội dung, giải pháp thực hiện bằng các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn.

Trong đó xác lập rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cấp khối và cấp cơ sở, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII hàng năm. Đảng ủy khối cũng chú trọng công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết đến cấp ủy cơ sở Đảng, các đoàn thể khối, đặc biệt là cho Bí thư chi bộ - nơi trực tiếp quản lý, giáo dục đảng viên, giao nhiệm vụ cho đảng viên.

Để giúp các cơ sở nhận diện trúng và kịp thời phát hiện các biểu hiện suy thoái, cấp khối và cơ sở đã tập trung những giải pháp gắn với nâng cao chất lượng sinh hoat chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW. Trong đó, tập trung tăng cường tự phê bình và phê bình; tăng cường sinh hoạt tư tưởng chính trị, thông tin thời sự, nắm bắt đánh giá, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong phạm vi lãnh đạo của cán bộ. Qua đó, kịp thời đề ra biện pháp phòng chống những mầm mống, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Nội bộ tổ chức Đảng chưa phát huy được vai trò kiểm tra giám sát để phát hiện sai phạm

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các địa phương nhanh chóng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Từ đó đánh giá lại hoạt động trong 10 năm qua để thấy được những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và chủ động có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Tạo nguồn phát triển đảng viên qua công tác phòng chống dịch ảnh 3 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đầu năm 2020, công tác xây dựng Đảng ở một số nơi trên địa bàn TPHCM liên tục có biến động. Trong đó, TPHCM sáp nhập quận 2, 9, Thủ Đức để thành lập TP Thủ Đức; đồng thời sáp nhập một số phường theo Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…, nhưng các tổ chức Đảng đã nỗ lực kiện toàn mọi mặt và đi vào hoạt động ổn định.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhận định công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng tại TPHCM còn nhiều hạn chế. Trong đó, việc ngăn ngừa sai phạm tại từng chi bộ chưa cao; nội bộ các tổ chức Đảng, đơn vị chưa phát huy được vai trò kiểm tra giám sát để phát hiện sai phạm. “Chủ yếu những sai phạm được phát hiện qua thanh tra hoặc qua đơn thư, báo chí phản ánh”, đồng chí đánh giá.

Ngoài ra, một số tổ chức cơ sở Đảng còn vi phạm về quy chế và chậm xây dựng quy chế; chưa kịp thời nắm bắt tâm tư, tư tưởng của đảng viên. Đặc biệt, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa được cấp ủy quan tâm đúng mức, xây dựng nội dung sinh hoạt thiếu sáng tạo, các đảng viên ít phát biểu ý kiến đóng góp. Song song đó, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên có nơi, có lúc chưa được phát huy.

Tạo nguồn phát triển đảng viên qua công tác phòng chống dịch ảnh 4 Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá, thời điểm TPHCM tập trung tất cả mọi nguồn lực, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và các tỉnh, thành để chống dịch Covid-19, bên cạnh kết quả đạt được cũng bộc lộ hạn chế của hệ thống chính trị, đặc biệt là các tổ chức Đảng và một số đảng viên.

Dù vậy, đồng chí cho rằng hạn chế đó là cá biệt, rời rạc ở một số cá nhân, tổ chức; trong khi đó, tính tiên phong, xung kích của đảng viên được thể hiện rất rõ. Minh chứng là những đảng viên lớn tuổi đã không quản ngại ngày đêm cùng địa phương chống dịch; đó là lực lượng phụ nữ, thanh niên, đặc biệt là các y bác sĩ và lực lượng vũ trang xông pha nơi tuyến đầu… đã góp phần giúp TPHCM vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Từ đó, đồng chí yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng thường xuyên, liên tục nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy TPHCM về công tác xây dựng Đảng; nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, tập trung rà soát, kiện toàn, bổ sung các quy chế làm việc; triển khai các nghị quyết, chỉ thị mới.

Đồng chí cũng lưu ý các tổ chức cơ sở Đảng và các đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh công tác rèn luyện tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Qua công tác phòng chống dịch Covid-19, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tin tưởng các đơn vị, địa phương sẽ phát hiện quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, rèn luyện phát triển đảng viên, nhằm tạo nhân tố tích cực, góp phần phát huy sức mạnh của Đảng và hệ thống chính trị trong mọi lĩnh vực.

Đối với các ban tham mưu, giúp việc cho Thành ủy TPHCM, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu tập trung rà soát, đồng hành với các cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng để nhận diện những thuận lợi, phù hợp thực tiễn để phát huy và kịp thời đánh giá những khó khăn để tháo gỡ.

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam và Thế giới

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang bước vào đợt vận động bầu cử. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định, MTTQ các cấp sẽ hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện để các ứng viên có cơ hội được trình bày chương trình hành động của mình. Qua đó, cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận quà của Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM giúp đỡ người dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt trong năm 2020

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam: Thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng

Trong suốt thời gian từ ngày 25-1 đến ngày 1-2-2021, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐSCVN) đã diễn ra thành công tốt đẹp ở Thủ đô Hà Nội. Tôi xin chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu tại kỳ Đại hội này. Đây là dấu mốc ý nghĩa và quan trọng trong lịch sử và sự phát triển đất nước, thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng.
Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt, với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, người đảng viên, nhiều đại biểu đều khẳng định sẽ quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận một số ý kiến.
Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kết quả Đại hội XIII phản ánh thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về lễ bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, trong đó nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.