Thái Bình nói gì sau thông tin “bóp” diện tích khu bảo tồn Tiền Hải?

Vừa qua, báo chí và dư luận đã lên tiếng khi UBND tỉnh Thái Bình có hai lần điều chỉnh quy mô khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải, diện tích bị giảm gần 90% để chuyển đổi mục đích sử dụng sang khu đô thị, du lịch, sân golf…

Theo Quyết định số 731 ngày 17-4-2023 của UBND tỉnh Thái Bình, khu bảo tồn này bị cắt giảm diện tích từ 12.500ha xuống còn 1.320ha.

Khu bảo tồn đất ngập nước Tiền Hải (Thái Bình)

Khu bảo tồn đất ngập nước Tiền Hải (Thái Bình)

Tại cuộc họp giao ban của Ban Tuyên giáo Trung ương sáng 12-9, UBND tỉnh Thái Bình đã có báo cáo liên quan đến khu bảo tồn thiên nhiên này.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình cho biết, đây là vùng biển bồi, điều kiện tự nhiên không thuận lợi, trước những năm 1980, vùng ven biển tỉnh Thái Bình chủ yếu là bãi triều ngập nước.

Năm 2014, tỉnh Thái Bình đã ban hành quyết định phê duyệt đề án xác lập diện tích rừng ngập mặn 12.500ha với tên gọi “Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải”. Tuy nhiên, phạm vi, ranh giới, quy mô của khu bảo tồn này chỉ mang tính định tính, chưa được xác định bằng các biện pháp nghiên cứu đo đạc, nên diện tích 12.500ha chỉ là “tạm tính” từ 5 nguồn dữ liệu khác nhau.

Theo dữ liệu của Bộ Lâm nghiệp năm 1995 (nay là Bộ NN-PTNT), diện tích là 12.500ha, nhưng theo dữ liệu đề xuất UNESCO công nhận năm 2013 thì chỉ có 7.067ha (vùng lõi 2 khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng). Trong khi đó, theo Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh Thái Bình ban hành năm 2014 thì diện tích là 3.583ha…

Vì nhiều lý do khác nhau, đến trước thời điểm tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 731 ngày 17-4-2023, khu rừng này vẫn chưa được xác định chính xác về quy mô, vị trí.

Đại diện tỉnh Thái Bình cho biết, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên cửa Ba Lạt (sông Hồng đổ ra biển, nơi có khu bảo tồn đất ngập nước Tiền Hải) bị thay đổi, nên đa dạng sinh học ở đây cũng bị thay đổi, dẫn đến các loài sinh vật đặc hữu đã di chuyển về khu vực bãi bồi của huyện Thái Thụy (cũng thuộc tỉnh Thái Bình).

Do đó, năm 2019, tỉnh Thái Bình đã đề xuất hình thành Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy, diện tích 6.560ha (trong đó rừng ngập mặn là 1.131ha).

Trước đó, năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập Khu kinh tế Thái Bình. Đến năm 2019, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình có diện tích hơn 30.500ha (được các chuyên gia, nhà khoa học, các bộ ngành xây dựng và thẩm định trên các sở cứ khoa học và thực tiễn phù hợp điều kiện tự nhiên của tỉnh Thái Bình).

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải (Thái Bình)

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải (Thái Bình)

Theo UBND tỉnh Thái Bình, để xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, một phần diện tích đất rừng ven biển được quy hoạch cho khu kinh tế (trong đó có khu rừng đặc dụng), nhưng phần đất lâm nghiệp đưa vào quy hoạch lại chủ yếu là đất đầm ao nuôi thủy sản, sông lạch, cồn cát, cây rừng thưa thớt (không đáp ứng tiêu chí rừng phòng, đặc dụng).

UBND tỉnh Thái Bình cũng khẳng định, sau khi kiểm tra, đo đạc thực tế, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải có sự sai lệch tọa độ và vị trí. Nếu theo tọa độ thì diện tích chỉ có 4.301ha, không phải 12.500ha như các dữ liệu trước đây. Đồng thời, vị trí của khu bảo tồn cũng không nằm trong các xã Nam Hưng, Nam Phú và Nam Thịnh (huyện Tiền Hải).

Tuy nhiên, để xác thực hơn, trong thời gian tới, UBND tỉnh Thái Bình sẽ phối hợp Bộ TN-MT, Bộ NN-PTNT rà soát, xác định chi tiết, cụ thể quy mô diện tích của khu bảo tồn Tiền Hải để đánh giá, lập hồ sơ thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải theo đúng quy định của Luật Đa dạng sinh học.

Báo cáo cũng cho biết, Bộ TN-MT, Bộ NN-PTNT đã thống nhất cử Cục Bảo tồn và đa dạng sinh học, Cục Lâm nghiệp xuống cùng các đơn vị chức năng của tỉnh Thái Bình xác định trên thực địa để quản lý theo đúng quy định của luật.

Tin cùng chuyên mục