Thẻ BHYT của người lao động không được gia hạn nếu doanh nghiệp nợ tiền

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM vừa có văn bản gửi các đơn vị quản lý người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), cơ sở giáo dục và đào tạo, tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT hướng dẫn nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2024.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT và thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2024, BHXH TPHCM đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo chuyển tiền và nộp hồ sơ mua thẻ BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023-2024 trước ngày 25-12-2023.

Trường hợp không kịp do số lượng học sinh, sinh viên tham gia lớn, yêu cầu phải chuyển tiền trước ngày 29-12 và nộp hồ sơ trong tháng 1-2024; các đơn vị quản lý người tham gia BHYT và tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT hoàn tất việc đối chiếu, thanh toán tiền mua thẻ BHYT năm 2023 trước ngày 25-12-2023. BHXH TPHCM đề nghị các đơn vị sử dụng lao động nộp đầy đủ số tiền BHXH, BHYT chậm đóng tháng 11-2023 và số phát sinh của tháng 12-2023 trước ngày 25-12-2023.

Trường hợp đến hết ngày 31-12-2023, đơn vị còn chậm đóng tiền BHXH, BHYT thì chưa được gia hạn thẻ BHYT.

Tin cùng chuyên mục