Thí điểm rút ngắn 2/3 thời gian cấp phép xây dựng

UBND TPHCM cho biết, đang xem xét tờ trình của Sở Xây dựng TP về việc thực hiện thí điểm cơ chế 1 cửa liên thông điện tử trong công tác cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng.
Tờ trình này được Sở Xây dựng hoàn chỉnh và trình UBND TP vào gần cuối tháng 9-2017. Theo đó, thời gian qua, Sở Xây dựng đã áp dụng thử quy trình này đối với một vài hồ sơ có tính chất cấp bách và kết quả thực hiện tương đối khả quan. Do đó, Sở Xây dựng đề xuất UBND TPHCM ban hành quy chế thực hiện thí điểm cơ chế 1 cửa liên thông điện tử trong cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng. Kết quả thực hiện thí điểm sẽ là cơ sở để Sở Xây dựng đánh giá, tham mưu và đề xuất UBND TP ban hành quy chế thực hiện cơ chế 1 cửa liên thông trong công tác cấp phép xây dựng trên toàn địa bàn TPHCM.

Theo quy định hiện nay, các dự án xây dựng công trình phải qua 7 bước (cấp phép xây dựng là thủ tục cuối cùng), liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau. Trong phạm vi thẩm quyền, Sở Xây dựng đề xuất thí điểm gộp, giải quyết cùng lúc 3 thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở - thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công - cấp phép xây dựng. Theo tính toán, quy trình này sẽ rút ngắn thời gian thực hiện của 3 thủ tục này từ 122 ngày xuống còn 42 ngày. Sở Xây dựng TP nhận xét, trong quy trình thực hiện dự án đầu tư, bước phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng có tính chất quan trọng. Bước này quy định các chỉ tiêu về quy mô dự án, phương thức kết nối hạ tầng kỹ thuật, phương án bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ… Vì vậy, để phát huy hiệu quả thực hiện cơ chế 1 cửa liên thông trong cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng kiến nghị cần tổ chức tốt công tác quy hoạch xây dựng song song với việc thực hiện 1 cửa liên thông trong công tác cấp phép xây dựng công trình.