Thí điểm thanh tra an toàn thực phẩm tại 9 địa phương

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg về việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tại 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai. 

Việc thí điểm thanh tra triển khai tại 100% số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của TP Hà Nội và TPHCM. Đối với 7 tỉnh, thành phố còn lại, thí điểm tại không quá 25% số đơn vị hành chính cấp huyện thuộc đơn vị hành chính cấp tỉnh và không quá 20% số đơn vị hành chính cấp xã thuộc đơn vị hành chính cấp huyện. Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP.

Theo quyết định, nội dung thanh tra ATTP gồm: việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, quy định về ATTP đối với sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành; việc thực hiện các tiêu chuẩn có liên quan đến ATTP do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng đối với sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm; hoạt động quảng cáo, ghi nhãn đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý; hoạt động chứng nhận hợp quy, kiểm nghiệm ATTP; việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về ATTP.

Quyết định nêu rõ, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP phải am hiểu pháp luật về thanh tra và ATTP, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến ATTP; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành ATTP. Cụ thể, người được giao nhiệm vụ thanh tra ở cấp huyện, là công chức các phòng y tế, kinh tế và hạ tầng, nông nghiệp và phát triển nông thôn và viên chức trung tâm y tế.

Ở cấp xã, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP là công chức văn hóa - xã hội, công chức phụ trách nông nghiệp, kinh tế và viên chức trạm y tế.

Ngoài các công chức, viên chức quy định trên, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ yêu cầu quản lý về ATTP của địa phương giao công chức, viên chức khác thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã hoặc công chức, viên chức các đơn vị khác đóng trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP sau khi thống nhất với thủ trưởng cơ quan quản lý công chức, viên chức đó.

Người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật xử lý vi phạm hành chính; khoản 2 Điều 3 và khoản 1 Điều 29 của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP.

Trường hợp vượt quá thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thì trưởng đoàn thanh tra hoặc người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP ở cấp huyện, cấp xã lập biên bản về vi phạm của đối tượng bị thanh tra trình chủ tịch UBND cùng cấp quyết định.

Thời gian thực hiện thí điểm thanh tra là 1 năm. Thời điểm bắt đầu thực hiện thí điểm sau 6 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành tức ngày 10-1-2019. 

Tin cùng chuyên mục