Phát triển năng lượng sinh học tại Việt Nam

Thiếu giải pháp cụ thể

Ngày 14-10, Bộ Khoa học - Công nghệ Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư Ấn Độ và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc - Việt Nam tổ chức hội thảo năng lượng sinh học. Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Lạng, Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Việt Nam cho biết, phát triển năng lượng sinh học là giải pháp cấp bách nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt năng lượng trong tương lai. Việt Nam là nước có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực này thông qua vùng nguyên liệu mía (khu vực miền Trung), nông sản (khu vực Nam bộ), cây cọ dầu, sắn (khu vực Bắc bộ)…

Do đó, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng chiến lược phát triển năng lượng sinh học đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2005. Vấn đề còn lại là, làm thế nào phát triển vùng nguyên liệu chuyên canh, cân đối vấn đề an ninh năng lượng với an ninh lương thực. Đại diện phía Hàn Quốc, ông Sung Jin Ki cho biết, Hàn Quốc là một trong những nước phụ thuộc rất lớn vào nhiên liệu nhập khẩu.

Do đó, để giải quyết nhu cầu năng lượng trong nước, chính phủ nước này đã mạnh dạn xây dựng nhiều giải pháp hỗ trợ về mặt kỹ thuật, vốn, công nghệ. Ngoài ra, quan trọng nhất là xây dựng giải pháp phổ cập năng lượng thay thế. Giải pháp này sẽ giúp người dân quan tâm và tích cực hưởng ứng chủ trương sử dụng dạng năng lượng sinh học thay cho năng lượng hóa thạch. Đây chính là yếu tố còn thiếu tại Việt Nam và là nguyên nhân khiến cho ngành năng lượng sinh học nước ta cho đến nay vẫn chưa phát triển.  

MINH XUÂN

Các tin, bài viết khác