Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên được giao làm Người phát ngôn Bộ Công an

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an được Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phân công thêm nhiệm vụ làm Người phát ngôn Bộ Công an thay Trung tướng Tô Ân Xô.

a tuyên npn.jpg

Chiều 6-7, thông tin từ Bộ Công an, thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9-2-2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an đã phân công Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên.

Như vậy, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên sẽ thay Trung tướng Tô Ân Xô (được giao nhiệm vụ mới) làm Người phát ngôn Bộ Công an.

Tin cùng chuyên mục