“Thơ Trần Đăng Khoa”

Tuyển tập chọn lọc những tác phẩm tiêu biểu nhất của tác giả trong 3 tập thơ đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước (đợt 1) về văn học nghệ thuật năm 2001. Đó là các tập: Góc sân và khoảng trời, Bên cửa sổ máy bay và Thơ Trần Đăng Khoa 1966 - 2000.

Ngoài lời đề tựa của chính tác giả, tập thơ này còn có những bài viết, tùy bút, ký sự của tác giả với nhiều sự kiện, kỷ niệm và nhân vật. Phần cuối là các bài viết, bài phỏng vấn với tác giả.

Tác giả: Trần Đăng Khoa; NXB Kim Đồng phát hành; giá 40.000đ/cuốn.

Các tin, bài viết khác