Thôi chức từ 1-2 năm: Không được điều hành 11 lĩnh vực đã từng quản lý

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 60/2022/TT-BTC quy định thời hạn đối với người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã... thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời gian nhất định. 

Đó là những người có chức vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về 11 lĩnh vực: kế toán, kiểm toán; chứng khoán và thị trường chứng khoán; bảo hiểm; hải quan; giá; thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước; tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp…

Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực trên không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã... sau khi thôi giữ chức vụ là đủ 12-24 tháng tùy lĩnh vực, kể từ ngày thôi chức vụ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17-11-2022.

Tin cùng chuyên mục