Thông báo Hội nghị lần thứ 32 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X

SGGP
Hội nghị đã làm việc nghiêm túc và trách nhiệm. Các đại biểu đã tập trung thảo luận và phát biểu tâm huyết các nội dung quan trọng đối với sự ổn định, phát triển của thành phố trong năm 2019 và năm 2020, đặc biệt là việc chuẩn bị Đại hội đảng bộ cơ sở và đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hội nghị lần thứ 32 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X họp ngày 02 tháng 10 năm 2019 để thảo luận góp ý và thông qua 04 nội dung do Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố trình, gồm: (1) Kế hoạch chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 9 tháng đầu năm, dự báo kết quả thực hiện năm 2019 và năm 2020; (3) Báo cáo kết quả giám sát đối với 19 nội dung giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển kinh tế - xã hội thành phố theo Kết luận số 417-KL/TU ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy; (4) Báo cáo kết quả thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy tính đến quý III năm 2019 và công tác cán bộ của Thành ủy.

Hội nghị đã làm việc nghiêm túc và trách nhiệm. Các đại biểu đã tập trung thảo luận và phát biểu tâm huyết các nội dung quan trọng đối với sự ổn định, phát triển của thành phố trong năm 2019 và năm 2020, đặc biệt là việc chuẩn bị Đại hội đảng bộ cơ sở và đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì và tổng kết Hội nghị. Hội nghị thống nhất đánh giá:

1. Về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách của thành phố 9 tháng đầu năm 2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã bám sát Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình công tác năm 2019, đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong chỉ đạo điều hành, đề ra những giải pháp thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã nhận định: tình hình thành phố năm 2019 có những hạn chế đã tồn tại nhiều năm qua, kinh tế thành phố đang trong thời kỳ chuyển giai đoạn. Trước hết, đó là cơ cấu sử dụng đất chưa hợp lý: kinh tế nông nghiệp đóng góp ít hơn 1%, kinh tế dịch vụ và công nghiệp hơn 99% tổng sản phẩm nội địa của thành phố, song đất nông nghiệp đầu nhiệm kỳ chiếm hơn 50% diện tích thành phố, đến nay giảm còn khoảng 45%, trong khi đất công nghiệp và dịch vụ đầu nhiệm kỳ chiếm 8%, đến nay không tăng, làm cho thiếu trầm trọng đất cho công nghiệp và dịch vụ. Thứ hai là cơ cấu tài chính công của thành phố vẫn bất hợp lý: trong bối cảnh dân số thành phố sau 5 năm tăng lên khoảng 1 triệu người, nguồn vốn ngân sách cho phát triển vẫn rất hạn chế, thu ngân sách ngày càng tăng nhưng chỉ được phân bổ lại 18% cho thành phố, trong khi các giai đoạn trước là 33% (hiện nay mức phân bổ lại cho Hà Nội là 35%). Ba là tính cạnh tranh của môi trường đầu tư kinh doanh còn hạn chế, thành phố phấn đấu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đạt hạng thứ 5, nhưng 3 năm qua chưa có sự đột phá vẫn ở mức thứ 6 đến thứ 8.

Ngoài ra, trong năm 2019, thành phố còn chịu tác động do ảnh hưởng của các yếu tố khác như: cuộc chiến thương mại Mỹ và Trung Quốc làm giảm tăng trưởng thương mại và tăng trưởng kinh tế toàn cầu, gây khó khăn cho xuất khẩu của thành phố; luật pháp về đất đai, quy hoạch, xây dựng, đầu tư công còn chồng chéo, cùng với việc xảy ra các sai phạm liên quan quản lý đất đai dẫn đến phải xử lý theo quy định pháp luật đã ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các dự án mới. Trước áp lực duy trì năng suất lao động của thành phố gấp 3 lần cả nước, thành phố đã chủ động thúc đẩy phát triển giáo dục và đào tạo, nhân lực có trình độ quốc tế; thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; chuẩn bị các điều kiện để tận dụng cơ hội cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư như kết nối mạnh mẽ giữa nghiên cứu, đào tạo, sản xuất và dịch vụ công nghệ cao; triển khai khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố; xây dựng chương trình về ứng dụng trí tuệ nhân tạo; tạo cơ chế mới để huy động các nguồn vốn xã hội to lớn cho phát triển thành phố (xây dựng Trung tâm tài chính - thành phố Hồ Chí Minh, phát triển hạ tầng cho kinh tế dịch vụ, kinh tế dịch vụ ven sông...). Trong 9 tháng đầu năm 2019, thành phố đã triển khai 8 Hội thảo quốc tế và tổ chức nhiều đoàn đi làm việc với các nước ở châu Á, châu Âu, châu Úc và Mỹ để thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược cho các nội dung phát triển mới của thành phố, tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp qua các chương trình kích cầu, cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập, công tác xúc tiến thương mại đầu tư.

Với nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, kinh tế thành phố đạt kết quả khá: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 1.033.178 tỷ đồng, tăng 7,81% (cùng kỳ tăng 7,89%); cơ cấu khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 61%, khu vực công nghiệp và xây dựng 24,3%, khu vực nông nghiệp 0,7%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 14%. Trong đó, dịch vụ tăng trưởng 8,2%, cao hơn so cùng kỳ (cùng kỳ 8,0%), khẳng định thế mạnh vượt trội, cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,3%, thấp so cùng kỳ (tăng 7,92%), nguyên nhân chủ yếu do lĩnh vực xây dựng giảm 0,5% so cùng kỳ (tăng 7,9%); 02 ngành hóa chất - cao su - nhựa và chế biến lương thực thực phẩm tăng trưởng thấp.

Thu ngân sách đạt 287.173 tỷ đồng, bằng 71,95% dự toán, cao hơn cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 66,77% dự toán (181.841 tỷ đồng), tăng 4,49% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 80,7% dự toán (87.800 tỷ đồng), tăng 15,16% so cùng kỳ. Hoạt động đầu tư đạt kết quả khá, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 11,6% so cùng kỳ. Có 32.553 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 507.000 tỷ đồng (tăng 3,55% số lượng doanh nghiệp và tăng 34,2% về vốn đăng ký so cùng kỳ). Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 3.595 doanh nghiệp bằng 11,04% số doanh nghiệp thành lập mới. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) đạt 5,43 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,48% so cùng kỳ. Khách du lịch quốc tế tới thành phố là 6,2 triệu người, tăng 14% so cùng kỳ.

Công tác cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt. Đã công bố quy trình và thời hạn giải quyết 40 thủ tục hồ sơ liên thông tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, làm cơ sở quan trọng xác định rõ thời gian tham mưu xử lý hồ sơ tại các cơ quan, là một tiến bộ có tính đột phá trong công tác cải cách hành chính so với giai đoạn trước và tiếp tục triển khai các giải pháp khắc phục các hạn chế, cải thiện các chỉ số cải cách hành chính. Việc thực hiện thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội được thực hiện chặt chẽ hơn, góp phần quan trọng tạo động lực cho công chức, viên chức thành phố phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, thông tin - truyền thông, thể dục - thể thao, công tác đảm bảo an sinh xã hội được triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được thực hiện chu đáo, trọng thị, hiệu quả.

Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo tổ chức nhiều hội thảo: “Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2025”; “Phát triển dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh và triển khai quy hoạch, phát triển hạ tầng dịch vụ của thành phố giai đoạn 2020 - 2030”; “Định hướng quy hoạch và phát triển cây xanh, công viên và chiếu sáng các quận nội thành giai đoạn 2019 - 2025”; “Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030”; “Quy hoạch và phát triển bờ kè sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành và các giải pháp để hoàn thành cơ bản kè sông Sài Gòn, sông và kênh nội thành vào năm 2025”; “Giải pháp nhà ở cho gia tăng dân số 1 triệu người nhập cư sau mỗi 5 năm ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035”, “Phát triển Du lịch thông minh ở các quận trung tâm thành phố”. Trong 3 tháng cuối năm sẽ tổ chức tiếp các Hội thảo quốc tế về “Định hướng quy hoạch khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố”, “Đề án phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính quốc tế”, “Kinh nghiệm quốc tế và trong nước nhằm cung cấp nước sạch cho 10 triệu người dân”, “Phát triển y tế thông minh” và “Giáo dục thông minh” tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2025. Đây là những hoạt động thiết thực để nâng cao trình độ quản lý, nhận thức, xác định các đối tác chiến lược của thành phố để xây dựng các chương trình, đề án trọng điểm phát triển thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ thành phố và định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh những kết quả tích cực và rất có ý nghĩa trên, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 của thành phố vẫn tồn tại nhiều hạn chế, thách thức:

- Cần khẩn trương khắc phục các hạn chế trong việc ghi nhận sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp do còn chưa thống nhất các tiêu chí và tỷ lệ người dân thể hiện mức độ hài lòng còn thấp, chưa phản ánh thực chất mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

- Việc thực hiện thu phí để xe ô tô ở khu vực trung tâm không hiệu quả, chậm xử lý trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan. Đề án sữa học đường triển khai chậm.

- Tiến độ giải ngân đầu tư công chậm, đến nay tỷ lệ giải ngân của thành phố bình quân chỉ ở mức 36%; rất xa mục tiêu các quận - huyện, sở - ngành đã cam kết là trên 95%.

- Tình hình tội phạm nhất là tội phạm ma túy và xâm hại tài sản mặc dù được xử lý mạnh nhưng tiếp tục diễn biến phức tạp. Bảy vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài chưa được xử lý dứt điểm, còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh chính trị, trật tự xã hội, dễ bị lực lượng thù địch lợi dụng chống phá.

2. Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước được các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với các giải pháp tổ chức thực hiện đồng bộ, được đảng viên và nhân dân đồng thuận với nhiều kết quả mới đáng trân trọng (có hơn 1,3 triệu hộ dân ký cam kết thực hiện; xử lý, giải quyết 9.174/9.245 tin nhắn (99,2%); xóa 517/600 (86%) điểm đen về rác; bổ sung 32.893 thùng rác công cộng; kết nối thêm 7.280 camera...). Tuy nhiên, do Ủy ban nhân dân thành phố chậm ban hành tiêu chí và quy trình xét công nhận các khu phố - ấp, phường - xã sạch (cụ thể hóa tiêu chí về môi trường của xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh) nên chưa tạo động lực cần thiết và làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, tổ chức cuộc vận động này.

3. Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố qua 2 tháng triển khai thực hiện đã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân về pháp luật đất đai được nâng lên. Trong tháng 8 năm 2019, trên địa bàn thành phố có 152 công trình vi phạm trật tự xây dựng, bình quân 4,9 vụ/ngày, so với 06 tháng đầu năm 2019 là 8,5 vụ/ngày thì số vụ vi phạm giảm 3,6 vụ/ngày, tỷ lệ kéo giảm là 42,3%. Đây mới là kết quả bước đầu rất đáng biểu dương, cần phải triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp mà Chỉ thị số 23-CT/TU và Kế hoạch triển khai của Ủy ban nhân dân thành phố đã xác định.

4. Việc thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trong 9 tháng đầu năm 2019

Cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ thành phố đã tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc theo Quy định 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đầu năm 2019 đã phát hành Sổ tay (Hỏi - Đáp) về thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, chuyển giao phần mềm quản lý tiếp nhận và giải quyết tin phản ánh theo Quy định 1374 đến cấp ủy cơ sở đảng. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận, chỉ đạo xử lý, giải quyết 902/1.222 thông tin phản ánh của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đạt tỷ lệ 73,81% (cùng kỳ năm 2018 giải quyết 667/1.323 thông tin, tỷ lệ 50,04%); đang tiếp tục xử lý 320/1.222 thông tin. Có 19/65 cấp ủy đã chỉ đạo xem xét, thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng (tăng 04 tổ chức đảng so cùng kỳ) và 102 đảng viên (cùng kỳ xử lý 59 đảng viên), chính quyền đã thi hành kỷ luật 75 trường hợp (cùng kỳ thi hành kỷ luật 93 trường hợp) vi phạm về chức trách công vụ liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, tài chính, tài sản công; nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác cán bộ; phòng, chống tham nhũng…; qua đó khẳng định Quy định 1374 đã có sức lan tỏa rộng rãi đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, là một giải pháp để mọi tổ chức, đảng viên tự phòng ngừa suy thoái, tham nhũng.

5. Kế hoạch chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngay khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị Thành ủy lần thứ 26 và lần thứ 30 khóa X đã thông qua dự thảo Kế hoạch của các tiểu ban về chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ thành phố. Dự thảo Kế hoạch chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Hội nghị Thành ủy kỳ này đã được Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến đóng góp tại 2 kỳ Hội nghị và 01 lần góp ý bằng văn bản. Nội dung kế hoạch bao hàm 6 nội dung chính, gồm: (1) Nội dung đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở; (2) Chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức góp ý văn kiện; (3) Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; (4) Về cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên; (5) Thời gian tiến hành đại hội (đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4 năm 2020 và hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, đảng bộ cơ sở đại hội điểm tiến hành trong tháng 2 năm 2020; đại hội đại biểu đảng bộ quận, huyện và đảng bộ cấp trên cơ sở không quá 3 ngày, bắt đầu từ tháng 6 năm 2020 và hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2020, đảng bộ cấp trên cơ sở đại hội điểm tiến hành trong tháng 4 năm 2020); (6) Việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội.

6. Về một số công việc trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020

6.1. Các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

(1) Sau Hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị cán bộ phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy cho các cấp ủy trực thuộc trong tháng 10 năm 2019 và thành lập Ban Chỉ đạo của Thành ủy chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở.

Đại hội Đảng bộ các cấp trong năm 2020 là Đại hội không chấp nhận chạy chức, kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những người chạy chức.

 (2) Tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 là “Năm đột phá cải cách hành chính và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội”; đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh; tiếp tục khơi dậy và phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, sáng tạo và nghĩa tình của Đảng bộ và nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo không khí thi đua lao động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng năm 2019 và năm 2020.

 (3) Tiếp tục rà soát, thực hiện Phiếu tự đánh giá về mức độ triển khai thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy tại đơn vị; tổ chức giám sát chuyên đề đối với các đơn vị có nhiều thông tin phản ánh hoặc chậm chỉ đạo giải quyết các nội dung thông tin phản ánh; tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU vào cuối năm 2019.

(4) Tiếp tục thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy: Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ban hành tất cả các quy định và hướng dẫn liên quan việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng, đầu tư; xử lý dứt điểm các vi phạm đã xảy ra trước tháng 6 năm 2019. Thực hiện thí điểm thành lập các Đội quản lý trật tự xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

(5) Đẩy mạnh Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” theo Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương ban hành tiêu chí và quy trình công nhận danh hiệu khu phố - ấp, phường - xã đạt tiêu chuẩn “khu phố - ấp sạch”, “phường - xã sạch” trong tháng 10 năm 2019. Tiến hành sơ kết và khen thưởng 1 năm thực hiện vào cuối tháng 11 năm 2019.

(6) Ban thường vụ quận ủy, huyện ủy và đảng ủy các sở, ngành thành phố phải có Nghị quyết chuyên đề về thực hiện giải ngân đầu tư công, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu về nội dung này để tập trung thực hiện; theo dõi chặt chẽ tiến độ giải ngân của các dự án trọng điểm có thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiến hành điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố từ nay đến cuối năm 2019; đối với các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư dự án không thể giải ngân kế hoạch vốn thì điều chuyển vốn cho các dự án khác, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2019 toàn thành phố đạt trên 90%. Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền không hoàn thành kế hoạch đầu tư công của quận, huyện, sở, ngành theo đăng ký đầu năm 2019 thì không được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

6.2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố

(1) Khẩn trương rà soát, đánh giá những nội dung công việc theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội, phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019 (399.125 tỷ đồng); khẩn trương xử lý khiếu nại trong công tác đấu thầu để sớm triển khai Đề án sữa học đường; sơ kết Đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô; tập trung thực hiện cổ phần hóa 38 doanh nghiệp nhà nước theo phê duyệt tại Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hoàn tất việc kiểm kê quỹ nhà, đất đang được giao quản lý, tạm quản lý tại các sở, ban, ngành, 24 quận, huyện và các tổng công ty, công ty nhà nước thuộc thành phố (hoàn thành tháng 12 năm 2019) và đối với nhà, đất của đơn vị thuộc Trung ương quản lý (hoàn thành vào cuối quý I năm 2020); chủ động phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương trong tháng 10 năm 2019 xây dựng Đề án về cơ chế tài chính công cho thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia ngân sách hợp lý; chuẩn bị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội (tháng 12 năm 2019).

(2) Kiến nghị Chính phủ:

- Cho phép Ủy ban nhân dân thành phố áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng các dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố theo Đề án đã trình vào tháng 4 năm 2019;

- Chỉ đạo bộ, ngành có hướng dẫn Phương án sử dụng đất của các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ;

- Chấp thuận cho thành phố Hồ Chí Minh lập Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu công nghiệp mới tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh và cập nhật bổ sung vào nội dung điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh;

- Hướng dẫn các địa phương áp dụng thống nhất theo 1 văn bản luật trong thời gian chờ Quốc hội điều chỉnh những chồng chéo, xung đột trong thực hiện các Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Đầu tư công,… liên quan lĩnh vực đầu tư xây dựng, quy hoạch trên địa bàn thành phố.

 (3) Tăng cường thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành thành phố thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Triển khai Đề án xây dựng “Khu đô thị sáng tạo” tại phía Đông thành phố. Thống nhất việc ứng dụng công nghệ thông tin từ thành phố đến phường - xã - thị trấn theo Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố. Xây dựng môi trường văn hóa đô thị lành mạnh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nếp sống tôn trọng pháp luật, kỷ cương. Tổ chức các Hội thảo về “Định hướng quy hoạch Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố”, về cấp nước sạch cho 10 triệu người dân thành phố, về y tế thông minh, về giáo dục thông minh và Diễn đàn kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

(4) Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu còn lại và tổng kết việc thực hiện Chương trình này vào cuối năm 2019.

 (5) Khẩn trương chuẩn hóa phương thức và nội dung ghi nhận sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; lập trang thông tin trong trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố để ghi nhận kết quả giải quyết các văn bản đề nghị của sở, ngành, quận, huyện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội và công tác cải cách hành chính, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

(6) Trong tháng 10 năm 2019 khẩn trương rà soát và có giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các dự án đang bị chậm triển khai do có vi phạm các quy định của Nhà nước trong quá trình thực hiện đã được thanh tra kết luận hoặc do vướng mắc thủ tục đất đai để các dự án này tiếp tục được thực hiện theo quy định pháp luật; khẩn trương rà soát và công bố giá thuê đất tại các khu chế xuất, khu công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư. Đối với dự án đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2, báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy về phương án triển khai trong tháng 10 năm 2019.

(7) Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố (du lịch đường thủy, chương trình du lịch thân thiện, các chương trình nghệ thuật phục vụ du lịch liên vùng,...) để nâng cao doanh thu ngành du lịch; hỗ trợ, phối hợp triển khai đề án hợp tác với các tỉnh Nam bộ để phát triển du lịch. Tập trung phát triển thương mại, trong đó chú trọng bán lẻ; ngay từ tháng 10 năm 2019, chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, cung cấp kịp thời, đáp ứng nhu cầu thị trường Tết cổ truyền Canh Tý 2020.

(8) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung xây dựng Đề án đối thoại về văn hóa, thực hiện định kỳ hàng tháng. Xây dựng các chương trình sự kiện văn hóa hàng năm của thành phố; xây dựng chương trình văn hóa Tết năm 2020 nhằm chào mừng kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chào mừng đại hội Đảng các cấp, xây dựng thành phố sạch. Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về “Khảo sát, tiếp nhận ý kiến của Nhân dân góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước”.

(9) Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thành phố xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Phấn đấu cơ bản giải quyết xong 7/13 vụ việc trong năm 2019 và hoàn thành trong quý I năm 2020. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm đánh giá thực trạng tình hình công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn thành phố, xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và diễn tập phòng, chống khủng bố trong tháng 11 năm 2019. Khẩn trương tập huấn về phòng cháy, chữa cháy và an toàn hóa chất cho các đối tượng kinh doanh và quản lý tại chợ hóa chất Kim Biên trong thời gian thực hiện kế hoạch di dời.

6.3. Ban Tuyên giáo Thành ủy

(1) Tham mưu Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào cuối tháng 10 năm 2019.

(2) Khẩn trương phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa thường niên của thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 10 năm 2019.

6.4. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục thực hiện giám sát 19 nội dung về kinh tế - xã hội theo Kết luận số 417-KL/TU, giám sát thông qua nhiều hình thức và báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị, kịp thời đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trước Nhân dân và kêu gọi đồng bào thành phố, các doanh nhân, các nhà khoa học phát huy sáng kiến và mọi nguồn lực để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, vì cả nước, cùng cả nước, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và tạo tiền đề tốt nhất để thành phố đón Tết cổ truyền 2020 là thành phố sạch, thành phố văn hóa.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho các đảng viên cao tuổi tại quận 3

Trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho các đảng viên cao tuổi tại quận 3

Ngày 25-1, Quận ủy quận 3 (TPHCM) tổ chức Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2022) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho các đảng viên cao tuổi Đảng. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Triển vọng quan hệ ASEAN-EU năm 2022

Năm 2021, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, quan hệ ASEAN và Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục có những bước phát triển mới. Kết quả này được cho sẽ tạo đà cho mối quan hệ giữa hai bên trong năm 2022. 

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

Gắn phân cấp, phân quyền với cải cách hành chính

Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước là yêu cầu cấp bách hiện nay để các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính cấp dưới thực hiện thay công việc của cấp trên. Từ thực tế phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua càng cho thấy một số vấn đề vướng mắc, bất cập liên quan đến các quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền trong những tình huống thảm họa, thiên tai, dịch bệnh…

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP