Thông tin thị trường

*VIB Bank tăng lãi suất huy động tiết kiệm VNĐ tại tất cả các đơn vị trên toàn quốc. Theo đó, lãi suất huy động tiết kiệm VND sẽ tăng 0,6%/năm đối với hầu hết các kỳ hạn. Khách hàng gửi tiết kiệm lũy tiến sẽ được hưởng lãi suất cộng thêm từ 0,06-0,24%/năm tương ứng với khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng (6.000 USD/ 5.000 euro) trở lên.

VIB Bank cũng vừa nâng hạn mức cho vay tín chấp, theo đó khách hàng là CBNV có thể vay tới 50 triệu đồng (mức cũ 36 triệu đồng) và khách hàng là cán bộ quản lý có thể vay 200 triệu đồng (mức cũ 150 triệu đồng) trong vòng 36 tháng. Đối với sản phẩm cho vay thấu chi tài khoản chi trả lương qua thẻ, khách hàng là CBCNV có thể vay 10 triệu đồng, cấp quản lý điều hành có thể vay 50 triệu đồng trong vòng 12 tháng với mức phí ưu đãi tính trên ngày sử dụng là 0,04%.

*Eximbank vừa thông báo hoàn thành vượt kế hoạch năm 2007 và đạt mức tăng trưởng cao so cùng kỳ năm 2006. Lợi nhuận trước thuế 625 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm; tổng tài sản 34.027 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch năm; tổng nguồn vốn huy động 22.152 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch năm; tổng dư nợ 16.537 tỷ đồng đạt 110% kế hoạch năm.

Trong năm 2008 Eximbank tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, đa dạng các sản phẩm dịch vụ NH tiện ích, tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực...

Các tin, bài viết khác