Thông xe

- Đà Nẵng đang chuẩn bị một chính sách hay: khuyến khích cán bộ chủ chốt tự nguyện nghỉ công tác. Các cán bộ lãnh đạo, quản lý của nhiều cơ quan của địa phương này khi tự nguyện nghỉ sẽ được hỗ trợ tới 200 triệu đồng. Có người chịu nghỉ thì mới có chỗ trống cho người mới, có năng lực thế vô chớ.
- Nhưng thực tế thì chỉ người năng lực tèng tèng mới ham giữ ghế. Người giỏi, biết xài tốt cái họ có thì họ luôn biết tự phát triển mình, đâu kể gì chức nọ chức kia. Bởi vậy, chắc gì mà sự “tự nguyện” diễn ra êm ả?
- Mong êm hết trọi thì không thể có, nhưng cơ chế mới như thế sẽ tạo thuận lợi cho việc thảo luận rộng rãi rằng ai nên về nghỉ sớm, ai tiếp tục vai trò. Thảo luận công khai là cách hay để “đo đạc” tín nhiệm. Và sự khuyến khích làm cho người tự nghỉ sẽ đỡ lăn tăn về danh dự. Tóm lại là cái này đáng làm.
- Cái gì giúp nảy nở xanh tươi của lợi ích chung thì cần ủng hộ. Nhưng nếu đưa ra mà không thực hiện được thì nạn tham quyền cố vị sẽ y như cũ. Rồi rốt cuộc, cái nạn “người nhà át người tài” sẽ tiếp tục án ngữ.
- Chắc là địa phương đó đã thấm thía đủ thứ rối rắm của nạn ngăn cản người tài, nên mới chế tạo chính sách rốt rẻng. Nếu nhiều địa phương cùng làm được chuyện này thì các chỗ kẹt về nhân sự sẽ… thông xe!                                                                          

TƯ QUÉO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Sự kiện & Bình luận