Tư vấn

Thuế đất và tiền sử dụng đất được tính như thế nào?

- Hỏi: Nhà tôi là nhà trệt, có diện tích 100 m2 trên thửa đất có diện tích 1.700 m2. Đất này đã được cấp sổ đỏ năm 2000, ghi là đất thổ cư. Phần diện tích đất được gia đình tôi sử dụng trồng một số cây lâu năm không có mục đích kiếm lời. Như vậy, tôi sử dụng đất có đúng với mục đích ghi trên sổ đỏ hay không? Theo quy định của Luật Đất đai mới thì sổ đỏ phải được cấp lại theo mẫu mới, vậy sổ mới sẽ ghi mục đích đất sử dụng là gì? Từ năm 2000 đến nay, năm nào cán bộ xã cũng yêu cầu đóng 20.000 đồng tiền thuế đất. Nộp tiền như vậy có đúng quy định không?

C.V.C  (huyện Củ Chi TPHCM)

- Trả lời: Theo Luật Đất đai 1993 thì đối với khu vực dân cư trước đây, TPHCM có chủ trương cấp sổ đỏ chung đất vườn, đất ở và ghi chung loại đất là đất thổ cư. Việc sử dụng đất, theo trình bày của ông là phù hợp với mục đích đã ghi trong sổ đỏ. Trường hợp của ông, nên đề nghị với chính quyền xác định rõ về lọai đất (đất ở, đất vườn…) theo đúng Luật Đất đai 2003 để thuận lợi cho việc thực hiện các quyền của mình sau này. Ông cũng nên đề nghị đổi mẫu giấy mới theo Luật Đất đai 2003. Khi nhà nước xem xét nhu cầu trên của ông thì sẽ xem xét luôn cả tiền sử dụng đất mà ông phải nộp (nếu có).

Hàng năm, cán bộ xã thu 20.000 đồng là tiền thuế đất thu theo Luật Thuế nhà đất (hiện nay chỉ áp dụng thu đối với đất). Về khoản nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất), áp dụng một lần đối với những trường hợp được nhà nước giao đất (ví dụ như đất sử dụng vào mục đích ở, mục đích SXKD). Đối với trường hợp được nhà nước giao đất để sử dụng vào mục đích ở, ngoài tiền sử dụng đất đã nộp thì hàng năm phải đóng thêm khoản thuế đất nêu trên.

Những trường hợp được nhà nước giao đất có nộp tiền sử dụng đất thì có các quyền: chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho, thế chấp, góp vốn…

Luật gia NGUYỄN LINH GIANG

Các tin, bài viết khác