Thương nhau kiểu ấy, bằng mười… hại nhau!

- Học phí cao đẳng, đại học sẽ tăng. Nghe đâu mỗi tháng dự kiến sinh viên phải đóng từ 300 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng!

- Con nhà nghèo sẽ phải khổ đây!

- Thì nhà nước đã cho vay tín dụng đào tạo để sinh viên có thể an tâm học hành.

- Vay thì được rồi đó, nhưng nghe cái khoản ghi nợ lên bằng tốt nghiệp thì Tý tôi bái cả nón. Ví dụ, tôi có mắc nợ anh 500.000đ, vậy mà  sáng nào anh cũng ra quán cà phê rêu rao với mọi người là tôi đã mắc nợ anh.

Mới nghĩ tới chuyện đó đã thấy khó chịu rồi. Nhục cho mình vì nghèo phải mang nợ, lại bực thằng cha chủ nợ không hiểu biết, thiếu khoan dung với người  khó. Ông hiểu tâm trạng ấy không? Cái nhục ấy còn nhỏ so với chữ nợ to đùng trong bằng tốt nghiệp đại học.  Cả đời nó sẽ đi theo người lao động. Thương nhau kiểu ấy, bằng mười… hại nhau!

- Đừng nóng! Người ta nói đây chỉ mới là gợi ý!

- Chỉ mong cái gợi ý đó… sẽ chết ngay trong trứng nước, cho các cô cử, cậu nghè tương lai nhờ!

                      Nghèo Văn Tý

Các tin, bài viết khác