Tiếp tục đổi mới công tác Tuyên giáo, phục vụ tốt nhất cho đại hội đảng bộ các cấp

SGGP
Ngày 22-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 2020. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến với 48 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo  Trung ương  Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: TTXVN

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương và ban tuyên giáo các cấp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo; tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức triển khai nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tình hình mới và ứng phó với tác động của đại dịch Covid-19.

Hệ thống tuyên giáo các cấp kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm công việc được thông suốt, không bị gián đoạn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội để triển khai công việc (tổ chức các hội nghị, họp, hội thảo, giao ban bằng hình thức trực tuyến; lập các nhóm Zalo, Facebook để trao đổi thông tin, điều hành công việc)... Từ đó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra cũng như những nhiệm vụ đột xuất. 

Theo đồng chí Võ Văn Phuông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, ngành tuyên giáo trên cả nước đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, tham mưu Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19; thông tin tuyên truyền kịp thời về Hội nghị Trung ương 12; kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV; các hoạt động đối nội, đội ngoại của Đảng, Nhà nước.

Ngành Tuyên giáo đã chủ động tham gia, tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo, định hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển đảo Tổ quốc; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng, sâu sắc, ý nghĩa, đạt hiệu quả tích cực, nhận được sự đánh giá cao của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân. 

Các tham luận, ý kiến phát biểu tại hội nghị đã đánh giá, nêu rõ một số hạn chế của công tác Tuyên giáo trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tuyên giáo trong 6 tháng cuối năm, gồm: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu các lĩnh vực công tác Tuyên giáo; Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; Đổi mới tham mưu, đưa công tác khoa giáo theo hướng gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, đơn vị; Đổi mới công tác Tuyên giáo, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả mà toàn ngành Tuyên giáo đã nỗ lực phấn đấu trong 6 tháng đầu năm vừa qua. Đặc biệt là việc đã chủ động thông tin tích cực, kịp thời, chính xác, truyền được tinh thần, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đến với mọi tầng lớp xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống dịch bệnh.

Tiếp tục đổi mới công tác Tuyên giáo, phục vụ tốt nhất cho đại hội đảng bộ các cấp ảnh 1 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông 
phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Công tác chỉ đạo, định hướng và thông tin, tuyên truyền về phòng chống Covid-19 đã được tiến hành chủ động, đồng bộ, nhiều tầng nấc, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, đồng thuận cao của toàn xã hội đối với chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ kép: vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. 

Trong 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị ngành Tuyên giáo cả nước tích cực triển khai các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu và tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, nhất là kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo, tạo dấu ấn và bước ngoặt mới để ngành Tuyên giáo vững bước đi lên. Cùng với đó, nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bảo đảm các tiến độ, chất lượng các đề án sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực Tuyên giáo; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ Tuyên giáo xứng tầm với nhiệm vụ, yêu cầu mới.

Phát biểu tại điểm cầu TPHCM, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, thông tin, TPHCM vừa tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 24-3-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ TP và phản bác các quan điểm sai trái (gọi tắt là Đề án 02). Kết quả thực hiện Đề án 02 là cơ sở quan trọng để Đảng bộ TPHCM tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 25-7-2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Từ những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 02, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp tục xây dựng Đề án về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet. 

Đề án xác định 5 quan điểm chỉ đạo với 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó không ngừng nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của cấp ủy; tiên phong định hướng, lan tỏa thông tin tích cực của báo chí cách mạng; xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động các trang mạng xã hội tích cực, chính thống... Đề án nhằm chủ động, kịp thời đánh giá dự báo chính xác tình hình, chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề bức xúc của người dân; không để hình thành các “điểm nóng”. Cùng với đó, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện quy chế phát ngôn; quán triệt phương châm “xây” gắn liền với “chống”; chủ động lan tỏa thông tin tích cực, người tốt việc tốt, đi đôi với tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Đề án cũng đảm bảo tính đồng bộ giữa các cơ quan TP và Trung ương, cơ chế phối hợp với các cơ quan trung ương và các tỉnh, TP khác trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái; đồng thời, phát huy lợi thế của báo chí cách mạng, không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý…

TRẦN BÌNH - THU HƯỜNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại quận 1: Chú trọng xây dựng đạo đức công vụ

Theo Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu, các địa phương, đơn vị trên địa bàn phải xác định việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trước hết là xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; chú trọng xây dựng đạo đức công vụ; sát dân, gần dân và kịp thời đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của người dân là nhiệm vụ hàng đầu. 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nỗi lo người trẻ lệch chuẩn - Bài 3: Định hình bộ lọc cá nhân

Khi các thuật toán trên mạng xã hội vẫn dựa vào lượt thích, lượt xem để đưa nội dung “on top” trong hàng triệu nội dung mà các nền tảng này tiếp nhận mỗi ngày, việc đẩy lùi những thông tin tiêu cực phụ thuộc vào bộ lọc cá nhân mỗi người dùng.

Xây dựng Đảng

Kỷ luật Đảng phải nghiêm minh, kịp thời

Điểm lại một số thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thời gian qua, có thể nhận thấy không ít vụ việc có một điểm chung là các tổ chức Đảng và cá nhân bị xử lý kỷ luật có khuyết điểm kéo dài, không kịp thời khắc phục, sửa chữa, hoặc chậm được phát hiện, xử lý. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

TPHCM thúc đẩy cải cách, tăng trách nhiệm công vụ

Năm 2022, TPHCM có nhiều nỗ lực thực hiện cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư với quyết tâm tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp (DN). Song kết quả đạt được còn khiêm tốn, đòi hỏi TPHCM tiếp tục tập trung nâng cao trách nhiệm công vụ, thúc đẩy công việc nhằm tạo động lực đóng góp cho tăng trưởng của thành phố.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP