Tiếp tục đổi mới công tác Tuyên giáo, phục vụ tốt nhất cho đại hội đảng bộ các cấp

SGGP
Ngày 22-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 2020. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến với 48 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo  Trung ương  Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: TTXVN

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương và ban tuyên giáo các cấp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo; tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức triển khai nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tình hình mới và ứng phó với tác động của đại dịch Covid-19.

Hệ thống tuyên giáo các cấp kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm công việc được thông suốt, không bị gián đoạn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội để triển khai công việc (tổ chức các hội nghị, họp, hội thảo, giao ban bằng hình thức trực tuyến; lập các nhóm Zalo, Facebook để trao đổi thông tin, điều hành công việc)... Từ đó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra cũng như những nhiệm vụ đột xuất. 

Theo đồng chí Võ Văn Phuông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, ngành tuyên giáo trên cả nước đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, tham mưu Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19; thông tin tuyên truyền kịp thời về Hội nghị Trung ương 12; kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV; các hoạt động đối nội, đội ngoại của Đảng, Nhà nước.

Ngành Tuyên giáo đã chủ động tham gia, tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo, định hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển đảo Tổ quốc; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng, sâu sắc, ý nghĩa, đạt hiệu quả tích cực, nhận được sự đánh giá cao của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân. 

Các tham luận, ý kiến phát biểu tại hội nghị đã đánh giá, nêu rõ một số hạn chế của công tác Tuyên giáo trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tuyên giáo trong 6 tháng cuối năm, gồm: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu các lĩnh vực công tác Tuyên giáo; Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; Đổi mới tham mưu, đưa công tác khoa giáo theo hướng gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, đơn vị; Đổi mới công tác Tuyên giáo, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả mà toàn ngành Tuyên giáo đã nỗ lực phấn đấu trong 6 tháng đầu năm vừa qua. Đặc biệt là việc đã chủ động thông tin tích cực, kịp thời, chính xác, truyền được tinh thần, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đến với mọi tầng lớp xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống dịch bệnh.

Tiếp tục đổi mới công tác Tuyên giáo, phục vụ tốt nhất cho đại hội đảng bộ các cấp ảnh 1 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông 
phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Công tác chỉ đạo, định hướng và thông tin, tuyên truyền về phòng chống Covid-19 đã được tiến hành chủ động, đồng bộ, nhiều tầng nấc, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, đồng thuận cao của toàn xã hội đối với chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ kép: vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. 

Trong 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị ngành Tuyên giáo cả nước tích cực triển khai các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu và tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, nhất là kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo, tạo dấu ấn và bước ngoặt mới để ngành Tuyên giáo vững bước đi lên. Cùng với đó, nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bảo đảm các tiến độ, chất lượng các đề án sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực Tuyên giáo; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ Tuyên giáo xứng tầm với nhiệm vụ, yêu cầu mới.

Phát biểu tại điểm cầu TPHCM, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, thông tin, TPHCM vừa tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 24-3-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ TP và phản bác các quan điểm sai trái (gọi tắt là Đề án 02). Kết quả thực hiện Đề án 02 là cơ sở quan trọng để Đảng bộ TPHCM tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 25-7-2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Từ những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 02, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp tục xây dựng Đề án về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet. 

Đề án xác định 5 quan điểm chỉ đạo với 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó không ngừng nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của cấp ủy; tiên phong định hướng, lan tỏa thông tin tích cực của báo chí cách mạng; xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động các trang mạng xã hội tích cực, chính thống... Đề án nhằm chủ động, kịp thời đánh giá dự báo chính xác tình hình, chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề bức xúc của người dân; không để hình thành các “điểm nóng”. Cùng với đó, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện quy chế phát ngôn; quán triệt phương châm “xây” gắn liền với “chống”; chủ động lan tỏa thông tin tích cực, người tốt việc tốt, đi đôi với tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Đề án cũng đảm bảo tính đồng bộ giữa các cơ quan TP và Trung ương, cơ chế phối hợp với các cơ quan trung ương và các tỉnh, TP khác trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái; đồng thời, phát huy lợi thế của báo chí cách mạng, không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý…

TRẦN BÌNH - THU HƯỜNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đồng chí Lê Thị Hờ Rin được bầu làm Bí thư Quận ủy quận 6

Đồng chí Lê Thị Hờ Rin được bầu làm Bí thư Quận ủy quận 6

Các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận 6 nhiệm kỳ mới gồm 40 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 12 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Hờ Rin, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 6 nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu làm Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ mới.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng

Sau gần 35 năm đổi mới, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Nhưng tình hình hiện nay, thời cơ đan xen thách thức, có nhiều yếu tố tiềm ẩn nguy cơ đối với Đảng cầm quyền, tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có vấn đề xây dựng đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Lễ thượng cờ ASEAN nhân dịp 25 năm Việt Nam là thành viên chính thức

Sáng ngày 7-8-2020 tại trụ sở Bộ Ngoại giao, nhân kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì lễ thượng cờ ASEAN 2020. Đại sứ các nước ASEAN, lãnh đạo các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan đã cùng dự hoạt động này.

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Chủ tịch HĐND quận 10 nghỉ hưu trước tuổi

Theo Quyết định của Thành ủy TPHCM, đồng chí Phan Văn Thoại, sinh ngày 5-12-1961, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 10 nhiệm kỳ 2016-2021 được nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định từ ngày 1-8-2020.

Cải cách hành chính

Bộ Công thương đang dẫn đầu về cắt bỏ "giấy phép con"

Hiện nay, Bộ Công thương đang là 1 trong những bộ đi tiên phong về cắt giảm các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, cải cách kiểm tra chuyên ngành. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu bộ này tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn...

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP