Tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp

Hỏi: Cán bộ, công nhân viên của Công ty cổ phần Dịch vụ Sài Gòn (thuộc Bộ GTVT) đang có nhiều ý kiến khác nhau về xếp loại doanh nghiệp. Xin hỏi: Tiêu chuẩn nào để xếp hạng doanh nghiệp loại 1?

Trả lời:
Hiện nay, việc xếp hạng công ty được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2006 của Liên tịch Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính về hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước.

Vận dụng quy định Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC để xác định hạng Công ty cổ phần Dịch vụ Sài Gòn phải dựa theo hướng dẫn xác định hạng công ty (Phụ lục số 02) để lựa chọn tiêu chuẩn xếp hạng (phù hợp với ngành, nghề được phép kinh doanh), xác định giá trị và tính điểm từng chỉ tiêu xếp hạng. Theo đó, các số liệu, chỉ tiêu để làm cơ sở xếp hạng là kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của 2 năm trước liền kề và kế hoạch ước thực hiện của năm xếp hạng.

Vì vậy, để biết Công ty cổ phần Dịch vụ Sài Gòn có đủ điều kiện đạt hạng nhất hay không phải căn cứ vào tổng số điểm đạt được của các chỉ tiêu theo từng năm và đối chiếu với khung điểm xếp hạng trong tiêu chuẩn xếp hạng mà công ty đã lựa chọn. 

NGUYỄN THỊ DÂN (Trưởng phòng Lao động - Tiền lương –Tiền công Sở LĐ-TB-XH TPHCM)

Các tin, bài viết khác