Tin sách

Sau cuốn sách Net Toàn tập (tập 1), tác giả Dương Quang Thiện tiếp tục giới thiệu hai tập sách tiếp theo: C# và Net Framenwork (tập 2) và Lập trình giao diện người dùng theo C # (tập 3).

Nếu tập 1 chỉ xoáy sâu vào bản thân ngôn ngữ C# thì tập 2 trình bày giao diện lập trình phong phú của “sàn diễn” Net để người đọc thực tập xây dựng ứng dụng Windows và ứng dụng Web.

Nội dung các chương được sắp xếp hợp lý giúp người tự học lần lượt nắm vững các khái niệm mới mẻ của môi trường Net. Từ những kiến thức nền tảng của hai tập đầu, tập 3 của bộ sách hướng dẫn người đọc đi ngay vào vấn đề quan trọng của việc phát triển ứng dụng: thiết kế và xây dựng giao diện người dùng.

Phần đầu, sách chú trọng các nguyên lý thiết kế “khôn ngoan” để tạo ra giao diện người dùng dễ thích nghi với mọi biến động.

Phần tiếp theo trình bày tỉ mỉ từng loại ô điều khiển (control) và cách thức mở rộng chức năng của chúng, giúp xây dựng dễ dàng giao diện người dùng có tính thân thiện, theo đúng chuẩn Microsoft. Người tự học có thể nhanh chóng nắm vững thế mạnh của Net...

H.N.G.
 

Các tin, bài viết khác