Tiêu điểm

Tin tưởng sự chọn lựa của Quốc hội

Tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XII, các đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là quyết định cơ cấu tổ chức, bầu và phê chuẩn nhân sự cấp cao các cơ quan trong bộ máy Nhà nước, như bầu Chủ tịch và các Phó chủ tịch Quốc hội; bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước; bầu Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao…

Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định về cơ cấu tổ chức của Chính phủ; phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng theo sự giới thiệu của Thủ tướng Chính phủ… Đây quả là một trách nhiệm nặng nề. Bởi lẽ, lựa chọn những người có tài, đủ đức, vừa thể hiện vai trò một nhà chiến lược, vừa là một chính khách lịch lãm, để gánh vác trách nhiệm của mình trước dân, cháy bỏng ước vọng đưa nước ta tiến nhanh trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập, quả là điều không dễ dàng.

Thế nước ta đang lên! Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh đó, các cơ quan nhà nước và người giữ cương vị cấp cao phải có đủ năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Tính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả trong việc gánh vác những nhiệm vụ quan trọng của đất nước phải là thước đo chuẩn chất đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới đi đôi với lòng trung thành tuyệt đối lý tưởng của Đảng và lợi ích của nhân dân.

Tham nhũng, hối lộ, nhũng nhiễu, tư lợi cá nhân… đang là vấn đề gây bức xúc dư luận xã hội. Trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao liên quan đến các vụ án trọng điểm đã bị xử lý hình sự hoặc phải đình chỉ công tác, người đứng đầu cơ quan bộ phải từ chức, bãi nhiệm với nhiều hình thức, mức độ nặng, nhẹ khác nhau. Có cán bộ lãnh đạo phải trả lại tiền, trả lại nhà do “nuốt không trôi” khi vụ án bị phát hiện hoặc dư luận xã hội vỡ lở… Cử tri không muốn điều này lặp lại trong nhiệm kỳ mới.

Quốc hội khóa XII là nhiệm kỳ đầu tiên của đất nước Việt Nam hội nhập. Người dân đòi hỏi “người đầy tớ của nhân dân” thời đại mới phải biết khơi dậy nguồn lực trong dân, góp phần giải phóng mọi năng lực trong xã hội để phát triển; phải coi sự nghiệp đổi mới là vì dân chứ không phải vì lợi ích của ngành mình, địa phương mình hoặc “co thủ” để giành thuận lợi về mình, không vì mục tiêu phát triển kinh tế đất nước mà chỉ muốn “an toàn” cho cá nhân và cho hệ thống mà mình phụ trách!

Người dân đang kỳ vọng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động; tập trung sức lực và trí tuệ để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lập pháp cũng như hoạt động giám sát; cẩn trọng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước mà nhân dân giao phó… Riêng việc bầu và phê chuẩn nhân sự cấp cao các cơ quan trong bộ máy Nhà nước, cử tri gửi gắm : Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi bấm nút!

Đầu tư tài chính

Các tin, bài viết khác