Tình cha

Chiếc Dream II của ông bưu tá xã đem tin nóng kết quả từ các trường đại học, cao đẳng về với các cô tú, cậu tú làng Bòng đang từ ngã ba rẽ về xóm chùa. Chẳng biết hôm nay ông đem vui hay buồn đến cho cô, cậu tú nào đây? Hình như chiếc xe rẽ vào lối nhà cô Hà con ông Lượng thì phải?

Minh họa: K.T

Mời bạn đọc nghe truyện

Tác giả: Đỗ Tuấn Tơn (Hải Dương)
Đọc truyện: Nguyễn Thị Lệ
Thực hiện: Phú Khuynh - Minh Sĩ
SGGPO

Các tin, bài viết khác