“Tổ chức cuộc sống từ A đến Z”

Sách nhắm đến ba nhóm người đọc: Những người phải vật lộn trong một thời gian rất dài để có được sự ngăn nắp trật tự nhưng chưa bao giờ thành công mỹ mãn; Người đã từng đạt được sự ngăn nắp nhưng không am hiểu hết; Người cảm thấy mình đã đạt đến đích nhưng vẫn mong muốn tìm kiếm những phương thức cải thiện kỹ năng và tính hệ thống của mình. Từ đó sách hướng dẫn người đọc phương pháp làm việc đúng với tính cách của mình.

Tổng hợp Lệ Hằng; NXB Trẻ phát hành; giá 42.000 đ/cuốn.

Q.Đ.

Các tin, bài viết khác