Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X)

Toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,

Thời gian qua, ngay sau khi Hội nghị Trung ương 14 kết thúc, Bộ Chính trị đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị các công việc còn lại để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Bộ Chính trị đã chỉ đạo các Tiểu ban Văn kiện và Bộ phận có liên quan tiếp thu ý kiến của Trung ương và căn cứ giải trình Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương để chỉnh lý và hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội. Thực hiện Nghị  quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14, Bộ Chính trị chỉ đạo Tiểu ban Nhân sự hoàn chỉnh tiếp phương án nhân sự Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; chỉ đạo các ban đảng có liên quan và Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Quy chế, Chương trình Đại hội; đồng thời chỉ đạo Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội kiểm tra, rà soát lại lần cuối các công việc chuẩn bị về mặt tổ chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tiến hành Đại hội toàn quốc của Đảng.

Thưa các đồng chí,

Tại Hội nghị Trung ương 15 lần này, Bộ Chính trị xin trình Trung ương xem xét và quyết định các nội dung sau đây:

- Về giới thiệu bổ sung nhân sự Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

- Về dự kiến nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XI.

- Về Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị Trung ương lần này là Hội nghị cuối cùng của khóa X. Tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, đóng góp vào các quyết định của Trung ương và vào việc chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bảo đảm cho sự thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X).

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn. 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ

Nhờ xác định và thực hiện tốt các khâu đột phá, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, các địa phương trong cả nước đã giải quyết được 50.748 vụ việc nổi cộm, tồn đọng, gây bức xúc dư luận xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Xây dựng Đảng

Đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng trong chung cư

TPHCM có nhiều chung cư với quy mô vài trăm đến hàng ngàn cư dân sinh sống. Thời gian qua, nhiều chi bộ chung cư được thành lập và từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức chính trị - xã hội trong chung cư.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP