“Tôn Đức Thắng - Những bài nói và viết chọn lọc”

Nhân dịp kỷ niệm 117 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 – 20-8-2005), 60 năm ngày đồng chí thoát khỏi nhà tù Côn Đảo (tháng 9-1945 – tháng 9-2005), Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia phối hợp với Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Cách mạng Vịệt Nam sưu tầm, tuyển chọn và xuất bản tập sách lớn dày 616 trang trên giấy tốt “Tôn Đức Thắng- Những bài nói và viết chọn lọc”.

Thuộc lớp chiến sĩ đầu tiên của phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta, đồng chí Tôn Đức Thắng là một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Bác Tôn của chúng ta còn là một trong những người Việt Nam đầu tiên tham gia đấu tranh bảo vệ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

Cuốn sách bao gồm một số bài nói và viết của Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ năm 1946 đến khi qua đời năm 1980. Thông qua nội dung của cuốn sách, bạn đọc thấy rõ được cả cuộc đời của đồng chí Tôn Đức Thắng luôn chăm lo tới đoàn kết đồng chí, đoàn kết đồng bào, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế vì độc lập, thống nhất Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Với những cống hiến to lớn, đồng chí Tôn Đức Thắng đã được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu: “Thay mặt nhân dân và Chính phủ, tôi trân trọng trao tặng đồng chí Tôn Đức Thắng Huân chương Sao vàng, là huân chương cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà đồng chí Tôn Đức Thắng là người đầu tiên và người rất xứng đáng đựơc tặng huân chương ấy”.

Trong phần giới thiệu cuốn sách quý này, Đại tướng Võ Nguyên Gíap trân trọng viết: “Bác Tôn, người công nhân, người Chủ tịch nước tiêu biểu cho chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản, cho vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân và dân tộc ta, cùng với Bác Hồ là tượng trưng cho tinh thần thống nhất đất nước, đại đoàn kết dân tộc. Một tấm gương sáng chói để lại cho thế hệ ngày nay và các thế hệ con cháu mai sau”.

XUÂN THÁI
 

Các tin, bài viết khác