Đối tác - Hợp tác - Đồng thuận - Chia sẻ cơ hội để cùng phát triển bền vững

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên: Xây dựng hệ thống quản trị - nền tảng phát triển bền vững

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của CNS đã đạt được những thành tựu đáng trân trọng... Tuy nhiên, ít ai hiểu được rằng, kết quả ấy được tạo nên từ việc doanh nghiệp này dựa trên nền tảng ISO9001, đã xây dựng được cho mình một hệ thống quản trị phù hợp để có những định hướng, bước đi đúng đắn.  Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững... Để hiểu rõ hơn hệ thống quản trị tại CNS, chúng tôi đã trao đổi với ông Đặng Ngọc Hùng, Phó Tổng Giám đốc - đại diện lãnh đạo hệ thống quản lý chất lượng CNS.

Một buổi truyền đạt phương pháp quản lý & đánh giá kết quả thực hiện cho các đơn vị

Hành trình tìm lối đi...

°Lãnh đạo CNS nhận định như thế nào về vai trò, tầm quan trọng của hệ thống quản trị trong hoạt động của đơn vị?

- Ông Đặng Ngọc Hùng: Bất kỳ công ty nào cũng có hệ thống quản trị, nhưng điều quan trọng là nó được xây dựng như thế nào để đảm bảo phù hợp với doanh nghiệp và là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp tồn tại và phát triển.

Sau nhiều năm quản trị doanh nghiệp, chúng tôi đã có những thành công và cả thất bại, mà hầu hết đều do phương pháp quản trị. Vậy phải quản trị các hoạt động của doanh nghiệp bằng cách nào? Doanh nghiệp là một tập thể gồm nhiều người có khả năng và nhận thức của mỗi cá nhân là khác nhau, mong muốn, hoàn cảnh khác nhau.

 Để tập hợp đội ngũ và cùng nhìn về một hướng,  chúng tôi đã tìm phương cách quản lý mới và tiếp cận với hệ thống quản lý chất lượng ISO9001- đây là nền tảng để công ty xây dựng hệ thống quản trị riêng của mình vì các nguyên tắc của nó hướng tới quản trị các hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó chúng tôi rất tâm đắc với 8 nguyên tắc quản lý: hướng vào khách hàng; sự lãnh đạo; sự tham gia của mọi người; cách tiếp cận theo quá trình; cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý; cải tiến liên tục; quyết định dựa trên sự kiện; quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung ứng.

Chúng tôi cũng xác định được hệ thống quản trị của mình dựa trên ISO9001 phải đáp ứng được:

- Các văn bản quy định trong hệ thống quản trị của mình gồm những gì?

- Trách nhiệm của lãnh đạo trong việc định hướng tầm nhìn, xác định các mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.

- Xác định rõ trách nhiệm quyền hạn, nhiệm vụ của các phòng ban, cá nhân.

- Quản lý nguồn lực như thế nào để mang lại hiệu quả.

- Quản lý quá trình sản xuất để đạt chất lượng, năng suất và kiểm soát được chi phí.

- Xem xét đánh giá kết quả hoạt động và điều chỉnh.

Trở thành địa chỉ tin cậy của khách hàng

° Định hướng của CNS là tạo ra sản phẩm công nghiệp có hàm lượng chất xám cao để không chỉ phục vụ trong nước, thay thế hàng nhập khẩu mà còn tiêu thụ tại thị trường nước ngoài. CNS có thể nói rõ hơn về tầm quan trọng của hệ thống quản trị trong việc nâng cao chất lượng và tạo thương hiệu của mình trên thương trường?

- Để tồn tại và phát triển thì phải hội nhập. Như vậy việc xác định sản phẩm công nghiệp có hàm lượng chất xám cao phục vụ được thị trường trong nước và nước ngoài đòi hỏi sự hội nhập toàn diện như công nghệ, hệ thống quản trị, ngôn ngữ sử dụng.

Chẳng hạn, đối với sản phẩm cao su kỹ thuật hiện có, khi các sản phẩm thông thường bị cạnh tranh khốc liệt thì chúng tôi phải hướng tới những sản phẩm cao su kỹ thuật cao như sản phẩm cung cấp cho ngành xe hơi.  Nhưng để cung cấp được cho ngành này, các nhà máy sản xuất, lắp ráp xe đòi hỏi chúng tôi phải xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO/TS16949 cho ngành sản xuất xe hơi. Việc làm này dẫn tới cải tổ mạnh mẽ hệ thống quản trị của công ty, và về mặt chất lượng, đã nâng công ty lên một tầm mới - đó là sản xuất được các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, kỹ thuật cao.

Bên cạnh đó, có những khách hàng yêu cầu chúng tôi, ngoài việc đáp ứng được chất lượng, còn phải đáp ứng được yêu cầu về điều kiện môi trường, điều kiện về an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên và cộng đồng. Việc này đã đưa chúng tôi đến một quyết định là xây dựng hệ thống quản lý môi trường ISO14001 và hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS18001 vào hệ thống quản trị cho đơn vị sản xuất cao su kỹ thuật cao. Việc này cũng đã mang lại cho chúng tôi một số khách hàng lớn trong ngành sản xuất lắp ráp xe hơi trong và ngoài nước.

Khi xây dựng được hệ thống quản trị đáp ứng được yêu cầu từ khách hàng thì chúng tôi trở thành một địa chỉ tin cậy. Đối với các sản phẩm công nghiệp có hàm lượng chất xám cao mà chúng tôi đang  định hướng  thì việc nghiên cứu, xây dựng dự án, tiếp nhận, triển khai, quản lý sản xuất v.v... cũng đều xây dựng, triển khai dựa trên hệ thống quản trị.

° Trong quá trình xây dựng hệ thống quản trị dựa trên nền tảng ISO9001 đến việc triển khai ứng dụng nó, CNS đã gặp những thuận lợi, khó khăn gì?

- Về thuận lợi: chúng tôi được nhà nước khuyến khích và hỗ trợ việc xây dựng ISO9001. Lãnh đạo công ty thấu hiểu và quyết tâm xây dựng hệ thống quản trị dựa trên ISO9001; có cán bộ chuyên trách về lĩnh vực xây dựng, triển khai áp dụng, xem xét đánh giá, điều chỉnh hệ thống quản trị phù hợp thực tế và xem xét đặt ra các chuẩn mực cho các hoạt động mới; sự tham gia của mọi người; khách hàng khuyến khích và ủng hộ. Bên cạnh đó, cũng có không ít khó khăn. Đó là tâm lý không muốn thay đổi theo phương pháp mới của một bộ phận cán bộ, nhân viên. Một số người chưa quen với các hoạt động dựa trên các chuẩn mực và sợ áp dụng những cái mới dễ bị sai sót. Ban đầu việc áp dụng còn mang tính đối phó nên phải thuyết phục mọi người thay đổi theo cách quản lý mới.

Tạo nét văn hóa riêng - hoạt động theo hệ thống

° Theo ông, đâu là yếu tố quyết định thành công trong việc xây dựng hệ thống quản trị?

- Đầu tiên phải nói đến sự quyết tâm thực hiện của lãnh đạo cao nhất, điều này là tiên quyết, nếu không, thì hệ thống quản trị khó thành công, nếu có xây dựng được cũng chỉ là hình thức, do đó đã tạo được sự thống nhất. Đây là thuận lợi trong việc hoạch định, xây dựng, thực hiện, duy trì các mục tiêu để đạt được định hướng, tầm nhìn của CNS trong từng thời kỳ.

Chúng tôi cũng hiểu rằng việc xây dựng, thực hiện hệ thống quản trị cũng phải luôn thay đổi cho phù hợp với từng thời điểm, do đó việc quyết định các giải pháp kịp thời tại từng thời điểm cũng là những thách thức lớn đối CNS. 

° Qua quá trình ứng dụng, xin ông cho biết việc xây dựng hệ thống quản trị dựa trên nền tảng ISO9001 đã tạo nên thế mạnh gì cho sản phẩm, dịch vụ của CNS? Trong đó, có thể nói rõ phần tạo nên nét văn hóa riêng của CNS?

- Có thể nói, hệ thống quản trị đã giúp cho lãnh đạo Tổng công ty định hướng tầm nhìn, lãnh đạo các đơn vị hoạch định cách tạo nên sản phẩm, dịch vụ; nhân viên, công nhân có cách thức làm cụ thể,  từ đó tạo ra sản phẩm, dịch vụ đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và đúng luật pháp.

Hệ thống quản trị cũng giúp cho lãnh đạo nhìn thấy các vấn đề trong quản lý, từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp để cải tiến. Một trong các phương pháp tiêu biểu đã được đưa vào để cải tiến về quản lý và đem lại thành công trong sự đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ là phương pháp thỏa mãn khách hàng nội bộ của CNS. Việc này đã mang lại một nét văn hóa riêng, đó là Văn hóa hoạt động theo hệ thống.

° Xin cảm ơn ông!

Đến thời điểm này, CNS  đã xây dựng được hệ thống quản trị dựa trên ISO9001 cho các đơn vị: Văn phòng Tổng công ty, Nhà máy Thuốc lá Bến Thành Craven A, Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội, Công ty Cao su Thống Nhất, Công ty CP Cao Su Bến Thành, Công ty CP TIE, Công ty CP  Kỹ Nghệ Đô Thành, Công ty CP Nhựa Sài Gòn. CNS đang triển khai xây dựng hệ thống quản trị dựa trên ISO9001 cho các đơn vị: Nhà máy Cơ khí CNS; Nhà máy Thuốc lá Bến Thành; Công ty Cao su Thống Nhất (hệ thống quản lý môi trường ISO14001, hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS18001 tích hợp cùng với hệ thống quản lý chất lượng ISO/TS16949 hiện có của đơn vị).

Theo kế hoạch đến năm 2011, CNS sẽ xây dựng hệ thống quản trị tích hợp cho cả 3 lĩnh vực: chất lượng ISO9001, môi trường ISO14001, an toàn và  sức khỏe nghề nghiệp OHSAS18001 cho toàn bộ Tổng công ty nhằm thỏa mãn và đáp ứng xu thế chung của toàn cầu. Ngoài ra, tùy từng sản phẩm dịch vụ của từng đơn vị mà CNS sẽ xây dựng thêm cách quản trị cho phù hợp như ISO17025 chuyên cho hoạt động phòng thí nghiệm, ISO22000 chuyên cho quản lý sản xuất thực phẩm v.v…

Phạm – Hà – Anh thực hiện

Các tin, bài viết khác