Top ten sách bán chạy tháng 6-2007

STT
 

Tên sách

NXB

Tác giả

1

Bản đồ tư duy trong công việc

 LĐXH

 Tony Buzan

2

Bí ẩn của các nhà ngoại cảm Việt Nam

 VHTT

Lê Mai Dung

3

Đời tôi (My life - Bill Clinton)

 CAND

 Bill Clinton

4

Einstein

TPHCM

Nguyễn Xuân Xanh

5

Hiện tượng ngoại cảm - hiện thực & lý giải

 VHTT

Phạm Ngọc Dương

6

Nhà báo hiện đại

Trẻ

Nhiều tác giả

7

Nhà Giả Kim

 Trẻ

 Michael Scott - Hoàng Dạ Thi dịch

8

Oxford thương yêu

Trẻ

Dương Thụy

9

Sài Gòn qua bưu ảnh xưa

VHSG

 Nhiều tác giả

10

 Tôi là Bê tô

Trẻ

Nguyễn Nhật Ánh

Các tin, bài viết khác