TP Thủ Đức siết quản lý để chống thất thu thuế

UBND TP Thủ Đức (TPHCM) vừa tổ chức triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách trên địa bàn năm 2023.

Đánh giá việc hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 (18.000 tỷ đồng) là thách thức nên để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, chống thất thu ngân sách, UBND TP Thủ Đức yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan lưu ý việc quản lý chống thất thu trong một số lĩnh vực như thương mại điện tử, quản lý thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân thu nhập cao qua nền tảng mạng xã hội.

Đồng thời, quản lý thu đối với lĩnh vực kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ của các giao dịch chuyển nhượng bất động sản; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính liên quan về thuế, thu nộp ngân sách; ứng dụng thanh toán điện tử, trực tuyến, đa dạng phương thức thanh toán trên cơ sở làm sao cho các đối tượng nộp thuế thực hiện các giao dịch được thuận tiện, thông suốt và an toàn.

UBND TP Thủ Đức yêu cầu UBND 34 phường tập trung tuyên truyền và phổ biến rộng rãi Luật Quản lý thuế năm 2019, Nghị định 123 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ đến các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, các dịch vụ trực tiếp… nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước.

Tin cùng chuyên mục