TPHCM: Cơ quan nhà nước mở cửa, tiếp dân theo 3 giai đoạn sau ngày 30-9

TPHCM: Cơ quan nhà nước mở cửa, tiếp dân theo 3 giai đoạn sau ngày 30-9

TPHCM: Cơ quan nhà nước mở cửa, tiếp dân theo 3 giai đoạn sau ngày 30-9 ảnh 1

GIAO LINH - Trình bày: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác