TPHCM đề xuất giảm 600 tỷ đồng vốn ODA

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi Bộ KH-ĐT và Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương đối với 2 dự án. Tổng số vốn đề xuất giảm là 600 tỷ đồng. 

Trong đó, dự án Vệ sinh môi trường TPHCM giai đoạn 2 (WB) đề xuất giảm 550 tỷ đồng (kế hoạch vốn năm 2022 sau khi điều chỉnh là 250 tỷ đồng); dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh TPHCM (SECO) đề xuất giảm 50 tỷ đồng (kế hoạch vốn năm 2022 sau khi điều chỉnh là 0 tỷ đồng).

Theo UBND TPHCM, nguyên nhân đề xuất điều chỉnh do dự án WB gặp khó khăn trong quá trình thi công và hoàn chỉnh thủ tục thanh toán, dẫn đến không kịp giải ngân hết số vốn ODA cấp phát được giao. Riêng dự án SECO đã được UBND TPHCM phê duyệt điều chỉnh, gia hạn thời gian hoàn thành đến hết năm 2023.

Nhưng sau đó, Ngân hàng Thế giới có thư gửi Bộ Tài chính thông báo việc ngừng giải ngân khoản tín dụng cho dự án này. 

Tin cùng chuyên mục